Tijdelijke kampementen langs de IJssel ontdekt

Tijdelijke kampementen langs de IJssel ontdekt

De Hoven – Afgelopen maand hebben we onderzoek gedaan op een zandkop langs een oude meander van de IJssel in de omgeving van De Hoven (gemeente Brummen). Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat hier bij de aanleg van de N345 een tunnel zal worden gerealiseerd en archeologische resten daarbij verloren zouden kunnen gaan.

Op de zandkop is in de afgelopen eeuwen een plaggendek ontstaan, een door de mens opgebracht pakket met kleiplaggen. Onder dit plaggendek werden diverse haardplaatsen en steenconcentraties aangetroffen die op tijdelijke kampementen wijzen tijdens de Steentijd en vermoedelijk als uitvalsbasis dienden bij een jachtpartij. Daarnaast werden verspreid over het terrein vele aardewerkfragmenten uit verschillende perioden vanaf het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd aangetroffen, alsook vuurstenen artefacten in de vorm van werktuigen en bewerkingsafval. Onder de vuurstenen werktuigen, die waarschijnlijk zowel uit het Mesolithicum als het Neolithicum dateren, bevinden zich onder meer schrabbers en spitsen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen uit welke specifieke periode de vondsten en haardkuilen dateren.

Vuurstenen spits uit onderstaande haardkuil

Vondsten uit de latere prehistorie wijzen op activiteiten tijdens deze periode op of nabij de opgravingslocatie. Tijdens de Late Middeleeuwen is de zandkop als akker in gebruik genomen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie Gelderland. De coördinatie en advisering werd verzorgd door Rubicon Erfgoed.

Haardkuil met onderin een houtskoolrijke laag
Reageren is niet mogelijk.