Doelstellingen

Doelstellingen

Kwaliteit

Schoonmaken van de oude stadsmuur van Steenbergen (2015).

De inzet van SOB Research is erop gericht om kwalitatief hoogwaardig archeologisch en aardkundig onderzoek uit te voeren. Dit niet alleen vanuit de filosofie dat we binnen onze sector de ambitie hebben om ‘de beste te zijn’, maar ook omdat de kwaliteit van onderzoek van doorslaggevend belang is om opdrachtgevers te behoeden voor problemen bij de tijdige totstandkoming van nieuwe inrichtingsplannen.
Wij begrijpen dat voor onze opdrachtgevers het archeologisch onderzoek bijna altijd een door de overheid opgelegde verplichting betreft. Snelheid, service en maatwerk zijn daarom van groot belang.

Integriteit

Een tweede, niet minder belangrijke doelstelling van SOB Research, is integriteit. Met integriteit wordt niet alleen de kwaliteit van onderzoek bedoeld, maar tevens de betrouwbaarheid om onze toezeggingen waar te maken. ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’, is daarbij ons motto.

Couperen van een waterput te Lexmond (2017).

Een van de punten waarbij hieraan invulling wordt gegeven, is de wijze waarop de onderzoekskosten worden begroot. Waar mogelijk wordt gewerkt met een vaste, gesloten begroting (bij o.a. offertes voor bureauonderzoek, en booronderzoek ). Wanneer het niet goed mogelijk is om op voorhand een verantwoorde inschatting te maken van de exacte onderzoekskosten (zoals bij archeologische begeleidingen, proefsleuven en opgravingen) worden de kosten in rekening gebracht op basis van nacalculatie. In dergelijke gevallen wordt de opdrachtgever met regelmaat tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken en mag deze er ook op rekenen dat het onderzoek zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. Met deze werkwijze wordt voorkomen dat er voor aanvang van een project valse verwachtingen worden gewekt ten aanzien van de kosten.