Onze medewerkers

Onze medewerkers

De archeologen van SOB Research hebben ieder een brede ervaring wat betreft periode en type vindplaats en zijn werkzaam in heel Nederland.

archeologen
Sascha Benerink

Sascha Benerink is sinds 2008 als archeoloog werkzaam bij SOB Research. Hij heeft sinds die tijd onderzoeken verricht naar een breed scala aan archeologische vindplaatsen en perioden, zowel in dorps- en stadskernen als in het buitengebied en verspreid door het land. Sinds enkele jaren voert hij voor SOB Research hoofdzakelijk projecten in het (noord)oosten van het land uit.

Daarnaast houdt hij zich op vrijwillige basis bezig met archeologisch-, historisch- en boerderijenonderzoek in Noordoost-Twente.


Jente van den Bosch is archeoloog en richtte in 1997 SOB Research op. Sindsdien is hij directeur van het bedrijf. “Dankzij de niet al te grote organisatie is het mogelijk om van alle projecten op de hoogte te zijn en ook nog inhoudelijk met je vak bezig te zijn.”

Naast het werk bij SOB Research is hij actief op het gebied van archeologiebeleid. Zo was hij onder andere medeoprichter van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO) en was hij bijna 6 jaar voorzitter van deze vereniging. Sinds 2009 vertegenwoordigt hij de NVAO in het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD Archeologie), het orgaan dat door de minister is aangewezen als eindverantwoordelijke voor het landelijke kwaliteitssysteem voor de archeologie.


Frans Kasbergen is sinds 2014 als archeoloog en prospector werkzaam bij SOB Research en heeft zich hier kunnen ontpoppen tot een veelzijdig onderzoeker. Opgravingen, proefsleuvenonderzoeken, begeleidingen en bureau- en booronderzoeken in het gehele land heeft hij op zijn palmares.

Frans heeft kennis vergaard over een grote verscheidenheid aan archeologische perioden en heeft een grote voorliefde ontwikkeld voor de periode Late Middeleeuwen en Vroege Nieuwe Tijd. Dit verklaart wellicht ook zijn enthousiasme voor kastelen en historische buitenplaatsen.


Jacobine Melis is sinds 2018 als archeoloog werkzaam bij SOB Research waarvoor zij door het gehele land in het veld staat, archeologische onderzoeken uitwerkt en waar zij verantwoordelijk is voor de website.

Jacobine doet onderzoek naar vlakglas uit de Late Middeleeuwen – Vroege Nieuwe Tijd (waaronder onbeschilderd en gebrandschilderd vensterglas). Met haar onderzoek naar afvalkuilen van glazeniers en daarop voortbordurend het ambacht van de glazenier is zij verbonden als PhD aan de Universiteit Leiden (zie haar website). Naast een opleiding archeologie heeft Jacobine een opleiding journalistiek afgerond. Voordat zij bij SOB Research werkte, heeft ze enkele jaren voor de Twentsche Courant Tubantia gewerkt.


archeologen

Etienne Noels is sinds eind 2020 als archeoloog werkzaam bij SOB Research. Hij is in 1995 als archeoloog begonnen bij de Gemeente Dordrecht en was achtereenvolgens werkzaam bij de Gemeente Rotterdam (2000) en AcheoMedia (2001 – 2011). Hij verrichtte vele onderzoeken in met name zuidwest-Nederland, zoals stadskernonderzoek in o.a. Dordrecht, Hulst, Vlissingen, Zierikzee en Gorinchem; dan wel onderzoek in de buitengebieden. Van 2012 tot 2020 was hij werkzaam als mantelzorger voor geestelijk gehandicapten.

Etienne heeft zich gespecialiseerd in het determineren van Middeleeuws aardewerk, waarover hij tevens enkele tentoonstellingen heeft opgesteld. In zijn vrije tijd geeft hij workshops over archeologie op scholen (o.a. over vuursteenbewerking en het puzzelen met scherven). Daarnaast is hij actief bij de AWN waar hij middeleeuwse diners organiseert en geïnteresseerden informeert over de archeologie, o.a. op de Nationale Archeologie Dagen.


Jeroen Ras is al vanaf zijn elfde actief bezig met archeologie. Hij is sinds 1997 als archeoloog en materiaalspecialist werkzaam bij SOB Research. Hij verrichtte honderden archeologische onderzoeken en publiceerde ruim 800 archeologische rapportages.

Daarnaast is hij pleitbezorger van archeologie in de brede zin van het woord. Hij is voorzitter van Stichting Archeologie Hoeksche Waard, bestuurslid van Oudheidkundige Vereniging ‘Het Land van Strijen’, lid van de Commissie Cultureel Erfgoed van de Gemeente Hoeksche Waard en lid van het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard.    


Hendrik Uleners werkt reeds 10 jaar als archeoloog bij SOB Research, en is ook een gecertificeerd archeoloog in Vlaanderen. Hij heeft een brede waaier aan archeologische interesses en wordt graag verrast door nieuwe en onverwachte contexten uit alle perioden en complexen. Werken met een geografisch informatiesysteem (GIS) ligt hem goed.

Een deel van zijn archeologische hart heeft hij verloren aan het oostmediterrane gebied; waar hij reeds in Egypte, Jordanië, Syrië en Turkije onderzoek heeft verricht. Sinds 2008 is hij jaarlijks te vinden in Sagalassos (via de KULeuven) waar hij een onderzoekspartner is en momenteel werkt aan een uitgebreide publicatie over een Laat Romeins huis dat na een brand verlaten werd. Volg Hendrik op zijn Academia-pagina.


Astrid Wichers


René van Wilgen is archeoloog en sinds 2000 werkzaam bij SOB Research. Sinds die tijd heeft hij, verspreid door het land, een breed scala aan onderzoeken uitgevoerd, zowel in stads- en dorpskernen als in het buitengebied. Zijn interesses gelden met name voor het Neolithicum, de IJzertijd, de Romeinse Tijd en de archeologie in het groothertogdom Luxemburg, alwaar hij vele jaren op de Titelberg heeft opgegraven.

Naast het werk voor SOB Research is hij op vrijwillige basis actief lid van de AWN-afdeling 8 Helinium en zet hij zich in voor de archeologie in de Hoeksche Waard.