SOB Research

SOB Research

SOB Research voert sinds 1997 archeologisch onderzoek uit en is een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeken uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een interactieve kaart aan van het verspreidingsgebied van het door ons uitgevoerde archeologisch onderzoek. Als u op een item klikt, kunt u het rapport van deze locatie inzien.

Nieuws

Een van de eerste bewoonsters van Oud-Beijerland

Tijdens graafwerkzaamheden voor de verbouwing van het Oude Raadhuis werd vorig jaar een rij menselijke begravingen aangetroffen. Eén begraving was nog intact, is in zijn geheel gelicht en door een student osteoarcheologie vrij gelegd en nader bestudeerd. Op basis van de eerste resultaten kan worden geconcludeerd dat het een 50-jarige vrouw van circa 1.55 – 1.65 meter betrof. Ze leed aan artrose en had een gebogen ruggenwervel waardoor ze krom en moeilijk liep. Opvallend is de schedel waarvan de naden nooit zijn dichtgegroeid, een zogenaamde metopische schedel ofwel kruisschedel dat volgens de studente mogelijk kan duiden op het downsyndroom. DNA-onderzoek moet hierover duidelijkheid geven. De vrouw zou rond 1600 zijn begraven, 50 jaar na het ontstaan van het dorp.

Lees meer.

Video: Mesolithische opgraving Veghel

Van maart tot en met juni heeft een opgraving plaatsgehad in het centrum van Veghel van een vindplaats uit het Mesolithicum. Op deze plek op de overgang van het dekzand naar een beekdal werd vuursteen bewerkt. Tijdens het zeefonderzoek werd een groot aantal afslagen gevonden en enkele prachtige kernen en gebruiksvoorwerpen. Tijdens de open dag op vrijdag 3 juni kwam Omroep Meijerij langs voor een interview. Zie bovenstaand resultaat.


Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op LinkedIn, Instagram of Facebook.