SOB Research

SOB Research

SOB Research is sinds 1997 een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeksprojecten uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een kaart aan van het verspreidingsgebied van de door ons uitgevoerde onderzoeken. De geelgekleurde plaatsaanduidingen betreffen bijzondere archeologische onderzoeken. Hier treft u een link naar een artikel over het desbetreffende onderzoek.

Nieuws

Dit prachtige fragment is afkomstig uit Oldenzaal en dateert uit de 16de/17de eeuw. Het betreft waarschijnlijk een beeltenis van godin Diana/ Artemis.

Glazeniers gezocht!

Collega Jacobine Melis heeft een artikel geschreven in de nieuwe ‘Archeologie in Nederland’. Zij doet onderzoek naar vensterglas, en dan met name naar het ambacht van de glazenier, degene die de ruitjes snijdt, al dan niet brandschildert en in de ramen zet. In haar artikel legt zij uit hoe je het afval van een glazenier herkent en doet zij een oproep om dit soort vondsten bij haar te melden.

Zie haar website voor meer informatie.

Het onderzoeksgebied dichtbij de Laurentiuskerk met op de voorgrond een structuur uit de 17de eeuw

Van boerenerf naar rijtjeshuis;
6 eeuwen wonen in Voerendaal

In het centrum van Voerendaal, op een steenworp afstand van de 11de-eeuwse Laurentiuskerk werd tijdens een opgraving in 2015 – 2016 een groot aantal funderingen aangetroffen die behoorden tot 20 structuren uit 1350 – 2000 na Chr. Bij het uitwerken van de opgraving werd een tweedeling waarneembaar van een plattelandsgemeenschap met een boerenerf en een weiland voor de koeien tot circa 1700 na Chr. naar een ietwat verstedelijkte gemeenschap met rijtjeshuizen. De dorpskernopgraving gaf ons bovendien een blik in de geschiedenis van Voerendaal, maar tevens een blik op de ontwikkeling van dorpen in Zuid-Limburg.

Lees meer