SOB Research

SOB Research

SOB Research voert sinds 1997 archeologisch onderzoek uit en is een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeken uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een interactieve kaart aan van het verspreidingsgebied van het door ons uitgevoerde archeologisch onderzoek. Als u op een item klikt, kunt u het rapport van deze locatie inzien.

Nieuws

Het jeneververleden van Schiedam, deel II

De opgraving te Schiedam wordt op dit moment voortgezet. Het geeft ons een steeds completer en duidelijker beeld van de 5 panden die langs de Schie hebben gestaan. De panden hebben elk hun eigen unieke karakter maar hebben ook duidelijke overeenkomsten die gerelateerd kunnen worden aan de jeneverindustrie, zoals houten al dan niet betegelde vaten en ovens. Van één van de woningen weten we dat burgemeester Borgerhout hier heeft gewoond. Deze woning was betegeld met een vloer van marmer. Kijk het bovenstaand interview met collega René van Wilgen, of lees het artikel.

Sporen van bewoning tussen de kerken in Gendringen

In april en mei heeft SOB Research, samen met een groot aantal vrijwilligers een opgraving uitgevoerd in het centrum van Gendringen. We troffen een mooie vindplaats uit de Late Middeleeuwen aan met enkele grote paalsporen, waarschijnlijk behorende tot een boerderij van het Gasselte type. Naast de aan de bebouwing gerelateerde sporen hebben we een groot aantal sporen aangetroffen die behoorden tot het erf, waaronder meerdere dierbegravingen van runderen, waterputten en een waterkuil.


Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op LinkedIn, Instagram of Facebook.