SOB Research

SOB Research

SOB Research is sinds 1997 een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeksprojecten uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een kaart aan van het verspreidingsgebied van de door ons uitgevoerde onderzoeken. De geelgekleurde plaatsaanduidingen betreffen bijzondere archeologische onderzoeken. Hier treft u een link naar een artikel over het desbetreffende onderzoek.

Nieuws

Pijlspits van de klokbekercultuur

Continue bewoning aan de voet van de Markelose berg

De gordeldekzanden aan de voet van de Markelose berg boden in het verleden een gunstige vestigingslocatie voor de mens, blijkt uit de resultaten van een opgraving in de oude dorpskern van Markelo. De archeologische vindplaats die werd aangetroffen heeft veel nieuwe informatie opgeleverd die het lokale belang overstijgt. Uit vrijwel elke periode van de afgelopen 6000 jaar werden vondsten gedaan. Lees meer

Een waterput uit de Midden-Romeinse tijd aangetroffen bij een archeologische begeleiding te Wouw (2017)

Lezing: Toch oudere nederzettingen op de hoge gronden bij Roosendaal

Op 3 november houdt collega Hendrik Uleners een lezing tijdens de najaarsstudiedag van het Noord-Brabants Archeologisch Gezelschap (NBAG) te Oirschot over het archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd op het hogergelegen gebied tussen Nispen, Wouw en Roosendaal. Op enkele vondstmeldingen na, zijn hier haast geen vindplaatsen aangetroffen die ouder zijn dan de Late Middeleeuwen. Dit is niet omdat het gebied onbewoonbaar was maar vanwege een gebrek aan archeologisch onderzoek, zo blijkt uit 3 onderzoeken die na 2013 hebben plaatsgevonden: Essenseweg-Nispen (IJzertijd en Romeinse Tijd), BulkstraatWouw (Midden en Late IJzertijd),  tussen Wouw en Roosendaal (IJzertijd en Midden-Romeinse Tijd).

Deze onderzoeken benadrukken en bevestigen dat aan dit gebied een hoge archeologische verwachting kan worden toegekend.