SOB Research

SOB Research

SOB Research is sinds 1997 een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeksprojecten uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een kaart aan van het verspreidingsgebied van de door ons uitgevoerde onderzoeken. De geelgekleurde plaatsaanduidingen betreffen bijzondere archeologische onderzoeken. Hier treft u een link naar een artikel over het desbetreffende onderzoek.

Nieuws

Het onderzoeksgebied dichtbij de Laurentiuskerk met op de voorgrond een structuur uit de 17de eeuw

Van boerenerf naar rijtjeshuis;
6 eeuwen wonen in Voerendaal

In het centrum van Voerendaal, op een steenworp afstand van de 11de-eeuwse Laurentiuskerk werd tijdens een opgraving in 2015 – 2016 een groot aantal funderingen aangetroffen die behoorden tot 20 structuren uit 1350 – 2000 na Chr. Bij het uitwerken van de opgraving werd een tweedeling waarneembaar van een plattelandsgemeenschap met een boerenerf en een weiland voor de koeien tot circa 1700 na Chr. naar een ietwat verstedelijkte gemeenschap met rijtjeshuizen. De dorpskernopgraving gaf ons bovendien een blik in de geschiedenis van Voerendaal, maar tevens een blik op de ontwikkeling van dorpen in Zuid-Limburg.

Lees meer

Romeinse wrijfschaal uit een graf te Tiel – Passewaaij

Romeins graf met een complete wrijfschaal als grafgift

Onlangs heeft SOB Research een opgraving uitgevoerd ter plaatse van het grafveld Passewaaijse Hogeweg te Tiel. Met reeds honderden opgegraven graven en grafmonumenten (grafheuvels) is dit het grootste inheemse grafveld uit de Romeinse Tijd van Nederland. Hoewel slechts een klein oppervlakte kon worden opgegraven door SOB Research, werden hierbij diverse kringgreppels aangetroffen die behoorden bij grafmonumenten; én twee crematiegraven. Eén hiervan was nog volledig intact en was bovendien voorzien van grafgiften, waaronder een mooie wrijfschaal. Zo’n wrijfschaal, ook wel mortarium genoemd, werd gebruikt om voedsel mee te malen en mengen voor een saus of pap. De wrijfschaal wordt gezien als teken van verregaande romanisering van de inheemse bevolking.