SOB Research

SOB Research

SOB Research voert sinds 1997 archeologisch onderzoek uit en is een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeken uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een interactieve kaart aan van het verspreidingsgebied van het door ons uitgevoerde archeologisch onderzoek. Als u op een item klikt, kunt u het rapport van deze locatie inzien.

Nieuws

jeneververleden
Bovenaanzicht van 4 structuren langs de Schie

Graven naar het jeneververleden van Schiedam

Na proefsleuven in 2020 zijn we in maart begonnen met de opgraving van vier gebouwen die tot halverwege de vorige eeuw langs de Schie waren gelegen. De nog aanwezige structuren zijn bijzonder goed bewaard. Zo worden er niet alleen funderingsresten aangetroffen maar zijn de vloeren ook nog grotendeels compleet.

Bovendien is er bij verbouwingen binnen het pand voor gekozen om een nieuwe vloer boven een oude vloer te leggen, waardoor we soms tot wel drie vloerniveaus aantreffen. De hier aangetroffen sporen geven een mooi beeld van de indeling van een destilleerderij en een kijkje in het jeneververleden van Schiedam. Lees het artikel.

archeologisch onderzoek

Opgraving Loenen op de cover van ‘Archeologie in Nederland’

In maart 2021 sierde een foto van onze opgraving te Loenen de cover van Archeologie in Nederland. Het vormde een onderdeel van een paragraaf over ijzerwinning op de Veluwe.

Te Loenen werden in 2015 sporen ontdekt van een nederzetting (resten van boerderijen en waterputten) en ijzerproductie (ijzerovens en een slakkenhoop). De sporen dateren in elk geval in de Karolingische periode tot in navolgende eeuwen, circa 8ste – 11de eeuw.

Ongeveer 1000 jaar eerder moet de locatie deel hebben uitgemaakt van een groot grafveld. Uit die periode werden enkele kringgreppelgraven en een restant van een urn met crematieresten aangetroffen.


Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op LinkedIn, Instagram of Facebook.