SOB Research

SOB Research

SOB Research voert sinds 1997 archeologisch onderzoek uit en is een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeken uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een interactieve kaart aan van het verspreidingsgebied van het door ons uitgevoerde archeologisch onderzoek. Als u op een item klikt, kunt u het rapport van deze locatie inzien.

Nieuws

Video: Mesolithische opgraving Veghel

Van maart tot en met juni heeft een opgraving plaatsgehad in het centrum van Veghel van een vindplaats uit het Mesolithicum. Op deze plek op de overgang van het dekzand naar een beekdal werd vuursteen bewerkt. Tijdens het zeefonderzoek werd een groot aantal afslagen gevonden en enkele prachtige kernen en gebruiksvoorwerpen. Tijdens de open dag op vrijdag 3 juni kwam Omroep Meijerij langs voor een interview. Zie bovenstaand resultaat.

Muntschat enschede

Een muntschat uit de Enschedese binnenstad

Bij archeologisch onderzoek in het centrum van Enschede zijn resten gevonden uit de vroegste fase van de stad, waaronder een bijzondere vondst: een muntschat van 9 zilveren munten. De munten dateren uit eind 13de – begin 14de eeuw. Opvallend is de herkomst van de munten uit veel verschillende gebieden, zoals penningen uit het Graafschap Holland, penny’s uit Engeland, twee bracteaten uit Duitsland, een sterling uit het Graafschap Kleef en een dinar uit Servië.

Lees meer


Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op LinkedIn, Instagram of Facebook.