SOB Research

SOB Research

SOB Research is sinds 1997 een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeksprojecten uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een kaart aan van het verspreidingsgebied van de door ons uitgevoerde onderzoeken. De geelgekleurde plaatsaanduidingen betreffen bijzondere archeologische onderzoeken. Hier treft u een link naar een artikel over het desbetreffende onderzoek.

Nieuws

Vuurstenen pijlpunt uit Voorschoten (2020) afkomstig van de Vlaardingen-Cultuur

Bijzondere vondst in Voorschoten

Onlangs werd door SOB Research bij een proefsleuvenonderzoek in Voorschoten een bijzondere ontdekking gedaan. Op de flank van een met veen afgedekte oude duin werd een zeer mooie vuurstenen pijlpunt en een vuurstenen schrabber aangetroffen. Gezien de datering en de vondstlocatie, behoren ze waarschijnlijk tot de ‘Vlaardingen-cultuur’.

De Vlaardingen-cultuur betreft een dertigtal sites uit het Neolithicum in West Nederland, die dateert rond 3500 tot 2500 voor Chr. De sites worden onder andere gevonden op de oude duinen langs de kust in Voorschoten en Leidschendam. De aangetroffen vuurstenen artefacten moeten nog verder worden onderzocht. Hopelijk geeft gebruikssporenanalyse hun duizenden jaren oude geheimen prijs.

‘Wat doet een archeoloog?’

Afgelopen woensdag was collega Jacobine Melis betrokken bij een themamiddag archeologie voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar die werd georganiseerd door Stichting Kinderscience café Zabuki Zwolle. Ze beet de spits af met een lezing ‘Wat doet een archeoloog’.

“Erg leuk om te doen, en ik had een erg dankbaar publiek dat enthousiast meedeed en vol vragen zat.”

Later werd de groep in kleine groepjes verdeeld en keek ze samen met de kinderen naar enkele vondsten om te bedenken wat het geweest had kunnen zijn (zie foto).