SOB Research

SOB Research

SOB Research voert sinds 1997 archeologisch onderzoek uit en is een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeken uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een interactieve kaart aan van het verspreidingsgebied van het door ons uitgevoerde archeologisch onderzoek. Als u op een item klikt, kunt u het rapport van deze locatie inzien.

Nieuws

Boerenerf uit de Vroege / Midden IJzertijd

Aan de rand van Didam voerden we in maart 2020 een archeologische opgraving uit. Er werd een erf aangetroffen uit het laatste deel van de Vroege IJzertijd – begin Midden-IJzertijd met een vijftal structuren waaronder een groot deel van een tweeschepige boerderij van het type Dalen. Deze IJzertijdbewoning was geconcentreerd op de flanken van een dekzandrug en op de flanken van een erosiegeul die door de rug heen liep.

Naast sporen die kunnen worden gerelateerd aan structuren werd een aantal kuilen aangetroffen waaronder een geïsoleerde afvalkuil (mogelijk een verlatingsoffer) met een grote hoeveelheid verbrand en gesinterd aardewerk en verbrande leem. Bijzonder was de vondst van een weefgewicht, die bewust centraal op de bodem van deze kuil lijkt te zijn gelegd.

Loopgraven en schuttersputjes
Ter plaatse van het plangebied werden 19 sporen aangetroffen die kunnen worden gerelateerd aan een loopgraaf die op twee plaatsen werd waargenomen en aan schuttersputjes die ten weerszijden van loopgraven waren gelegen. Deze sporen uit de Tweede Wereldoorlog vormden een onderdeel van een groot netwerk van loopgraven en andere aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerde structuren in de omgeving van Zevenaar (de Niederrheinstellung). Dit netwerk werd door de Duitsers aangelegd na de toenemende dreiging van de Geallieerden in september 1944 en na de mislukte Slag om Arnhem toen de Geallieerden zich terugtrokken richting Nijmegen. De Liemers speelde een belangrijke rol bij de Duitse verdediging, omdat dit gebied was gelegen in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland en vanwege de daar gelegen spoorlijn van Emmerich naar Arnhem.

Lees meer

1000 jaar begraven in Gendringen

In september hebben we ons onderzoek in Gendringen voortgezet. Ditmaal direct rond de Sint Maartenkerk. Daarbij werd een muur aangetroffen die was opgebouwd uit ijzeroer en tufsteenblokken. Het betrof de muur van het kerkhof dat tussen circa 850 – 1850 in gebruik was. Binnen (en wat betreft de oudste graven voor een deel ook buiten) deze muur werd een groot aantal begravingen aangetroffen. Door een aanpassing in de werkzaamheden kan een groot deel van de graven onverstoord blijven liggen. Een tiental graven moest wel onderzocht en opgegraven worden. Deze waren in wisselende staat. Van de oudste skeletten was slechts nog een silhouet zichtbaar.

Een bijzonder graf was dat van een kindje dat een paar weken te vroeg was geboren. Het kindje was begraven in een klein kistje. Het had de beentje opgetrokken. Destijds mochten ongedoopte kinderen niet op het kerkhof worden bijgezet. Daarom probeerden ouders deze kindjes zo dicht mogelijk bij het kerkhof te begraven. Ook in Gendringen werd het graf vlak naast de kerkhofmuur aangetroffen. Naar schatting is het graf circa 200 – 300 jaar oud.

De Gelderse Post schreef een artikel over ons onderzoek, lees het hier.


Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op LinkedIn, Instagram of Facebook.