SOB Research

SOB Research

SOB Research is sinds 1997 een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeksprojecten uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een kaart aan van het verspreidingsgebied van de door ons uitgevoerde onderzoeken. De geelgekleurde plaatsaanduidingen betreffen bijzondere archeologische onderzoeken. Hier treft u een link naar een artikel over het desbetreffende onderzoek.

Nieuws

Een pelgrimsinsigne in de vorm van een miniatuur-reliekhoudertje met een beeltenis van Sint Servaas uit Maastricht

Bijzonder pelgrims- insigne in Strijen

Tijdens een Archeologische Begeleiding van SOB Research in de Strijense Kerkstraat werden 25 bigbags gevuld met een afvallaag uit 1450 – 1525. Die bigbags worden nu door vrijwilligers uitgeprepareerd. Zij troffen een bijzondere, tinnen pelgrims-insigne aan.

Het betreft een hanger waarmee Sint Servatius uit Maastricht werd vereerd. Het bijzondere is dat het Strijense exemplaar tot nu de eerst bekende lijkt te zijn die de voor- en achterkant nog heeft. Het blijkt eigenlijk een miniatuur-reliekhoudertje te zijn die met drie benen schroefkralen werd gesloten. In de insigne zit inderdaad een nog nader te onderzoeken brokje. Al eerder werden tijdens het uitprepareren van de bigbags insignes aangetroffen, onder meer uit Canterbury en Aerschot (lees meer).

Dit prachtige fragment is afkomstig uit Oldenzaal en dateert uit de 16de/17de eeuw. Het betreft waarschijnlijk een beeltenis van godin Diana/ Artemis.

Glazeniers gezocht!

Collega Jacobine Melis heeft een artikel geschreven in de nieuwe ‘Archeologie in Nederland’. Zij doet onderzoek naar vensterglas, en dan met name naar het ambacht van de glazenier, degene die de ruitjes snijdt, al dan niet brandschildert en in de ramen zet. In haar artikel legt zij uit hoe je het afval van een glazenier herkent en doet zij een oproep om dit soort vondsten bij haar te melden.

Zie haar website voor meer informatie.