SOB Research

SOB Research

SOB Research voert sinds 1997 archeologisch onderzoek uit en is een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeken uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een interactieve kaart aan van het verspreidingsgebied van het door ons uitgevoerde archeologisch onderzoek. Als u op een item klikt, kunt u het rapport van deze locatie inzien.

Nieuws

Een omgreppelde Romeinse nederzetting in Nieuwegein

Na de sloop van een deel van een bedrijventerrein aan de Edisonbaan te Nieuwegein werden sporen van een Romeinse nederzetting ontdekt. Op basis van archeologisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de nederzetting was omgeven met een greppel met daarin een poortconstructie. Daarnaast was de nederzetting gelegen langs een restgeul van de Jutphaas-stroomgordel, waarvan de randzone het volledige plangebied doorsneed. De oeverzone van de restgeul was gebruikt om huishoudelijk afval te dumpen, waaronder bovenstaande fibula. Lees meer.

Het jeneververleden van Schiedam, deel II

De opgraving te Schiedam wordt op dit moment voortgezet. Het geeft ons een steeds completer en duidelijker beeld van de 5 panden die langs de Schie hebben gestaan. De panden hebben elk hun eigen unieke karakter maar hebben ook duidelijke overeenkomsten die gerelateerd kunnen worden aan de jeneverindustrie, zoals houten al dan niet betegelde vaten en ovens. Van één van de woningen weten we dat burgemeester Borgerhout hier heeft gewoond. Deze woning was betegeld met een vloer van marmer. Kijk het bovenstaand interview met collega René van Wilgen, of lees het artikel.


Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op LinkedIn, Instagram of Facebook.