SOB Research

SOB Research

SOB Research is sinds 1997 een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeksprojecten uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een kaart aan van het verspreidingsgebied van de door ons uitgevoerde onderzoeken. De geelgekleurde plaatsaanduidingen betreffen bijzondere archeologische onderzoeken. Hier treft u een link naar een artikel over het desbetreffende onderzoek.

Nieuws

Vuurstenen spits

Tijdelijke Steentijd-kampementen langs de IJssel ontdekt

In december hebben we onderzoek gedaan op een zandkop langs een oude meander van de IJssel in de omgeving van De Hoven (gemeente Brummen). Onder een plaggendek troffen we diverse haardplaatsen en steenconcentraties aan die op tijdelijke kampementen wijzen uit de Steentijd en vermoedelijk als uitvalsbasis dienden bij een jachtpartij. Daarnaast werden verspreid over het terrein vele aardewerkfragmenten uit verschillende perioden vanaf het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd aangetroffen, alsook vuurstenen artefacten in de vorm van werktuigen en bewerkingsafval.

Lees meer.

Gecoupeerde Midden-Romeinse waterput te Wouw (2017)

22 vindplaatsen ontdekt tussen Roosendaal en Wouw

Tussen Roosendaal en Wouw zijn er bij de aanleg van een drinkwatertransportleiding over een lengte van 11 kilometer in totaal 22 archeologische vindplaatsen aangesneden. Het betroffen sporen van waterputten, kuilen en paalkuilen uit de Late IJzertijd, de Midden Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen. Daarbij konden 15 structuren zoals palissades (palenrijen), spiekers (kleine voorraadschuurtjes) en (bij)gebouwen worden onderscheiden.

Lees nu het complete rapport (onderaan het artikel).