SOB Research

SOB Research

SOB Research voert sinds 1997 archeologisch onderzoek uit en is een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeken uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een interactieve kaart aan van het verspreidingsgebied van het door ons uitgevoerde archeologisch onderzoek. Als u op een item klikt, kunt u het rapport van deze locatie inzien.

Nieuws

archeologisch onderzoek

Opgraving Loenen op de cover van ‘Archeologie in Nederland’

In maart 2021 sierde een foto van onze opgraving te Loenen de cover van Archeologie in Nederland. Het vormde een onderdeel van een paragraaf over ijzerwinning op de Veluwe.

Te Loenen werden in 2015 sporen ontdekt van een nederzetting (resten van boerderijen en waterputten) en ijzerproductie (ijzerovens en een slakkenhoop). De sporen dateren in elk geval in de Karolingische periode tot in navolgende eeuwen, circa 8ste – 11de eeuw.

Ongeveer 1000 jaar eerder moet de locatie deel hebben uitgemaakt van een groot grafveld. Uit die periode werden enkele kringgreppelgraven en een restant van een urn met crematieresten aangetroffen

archeologen

Nieuwe medewerker: Etienne Noels

Sinds eind 2020 heeft Etienne het team van SOB Research versterkt. Hij is in 1995 als archeoloog begonnen bij de Gemeente Dordrecht en was achtereenvolgens werkzaam bij de Gemeente Rotterdam (2000) en AcheoMedia (2001 – 2011). Hij verrichtte vele onderzoeken in met name zuidwest-Nederland. Van 2012 tot 2020 was hij werkzaam als mantelzorger voor geestelijk gehandicapten.

Etienne heeft zich gespecialiseerd in het determineren van Middeleeuws aardewerk, waarover hij tevens enkele tentoonstellingen heeft opgesteld. In zijn vrije tijd geeft hij workshops over archeologie op scholen. Daarnaast is hij actief bij de AWN waar hij middeleeuwse diners organiseert en geïnteresseerden informeert over de archeologie.

Benieuwd naar onze medewerkers? Klik hier.


Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op LinkedIn, Instagram of Facebook.