SOB Research

SOB Research

SOB Research voert sinds 1997 archeologisch onderzoek uit en is een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeken uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een interactieve kaart aan van het verspreidingsgebied van het door ons uitgevoerde archeologisch onderzoek. Als u op een item klikt, kunt u het rapport van deze locatie inzien.

Nieuws

Staringgroeve Losser
3D-foto van het onderzoek bij de Staringgroeve te Losser

Archeologische sporen in fossielrijke Staringgroeve

SOB Research heeft onderzoek gedaan op een bijzondere locatie in de Gemeente Losser, namelijk de Staringgroeve op de Losser Es. In 1843 voerde Staring hier een onderzoek uit naar de ondiep voorkomende Losserse zandsteen, die bleek erg rijk aan fossielen, waaronder diverse soorten tweekleppigen, zee-egels, haaien, zeelelies, kreeften en ammonieten.

Voorafgaand aan de uitbreiding van deze groeve heeft archeologisch onderzoek plaatsgehad. Daarbij kon worden vastgesteld dat in de Late Middeleeuwen een perceelsgrens tussen twee bolle akkers aanwezig was. Daarnaast werd in een met dekzand opgevulde laagte een kuil aangetroffen met enkele aardewerkfragmenten uit de IJzertijd of Romeinse tijd en met verbrande brokken zandsteen. Samen met eerdere vondsten die in de tijd van de aanleg van de woonwijk zijn gedaan, kan worden geconcludeerd dat in de directe omgeving van de Staringgroeve een nederzettingslocatie uit de IJzertijd moeten hebben gelegen . Lees meer.

Een omgreppelde Romeinse nederzetting in Nieuwegein

Na de sloop van een deel van een bedrijventerrein aan de Edisonbaan te Nieuwegein werden sporen van een Romeinse nederzetting ontdekt. Op basis van archeologisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de nederzetting was omgeven met een greppel met daarin een poortconstructie. Daarnaast was de nederzetting gelegen langs een restgeul van de Jutphaas-stroomgordel, waarvan de randzone het volledige plangebied doorsneed. De oeverzone van de restgeul was gebruikt om huishoudelijk afval te dumpen, waaronder bovenstaande fibula. Lees meer.


Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op LinkedIn, Instagram of Facebook.