SOB Research

SOB Research

SOB Research voert sinds 1997 archeologisch onderzoek uit en is een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeken uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een interactieve kaart aan van het verspreidingsgebied van het door ons uitgevoerde archeologisch onderzoek. Als u op een item klikt, kunt u het rapport van deze locatie inzien.

Nieuws

Ongebruikelijke begraving buiten de kerkhofmuur

Alleen mensen die gedoopt en vrij van zonden waren konden op het kerkhof begraven worden. In het centrum van Schelluinen werden tijdens een Archeologische Begeleiding twee begravingen buiten het kerkhof aangetroffen. De eerste begraving betrof een baby in een hergebruikte kookpot, door sommigen ook omschreven als een ‘kinderpotje’. Het kindje is kort na de geboorte overleden aan een hersenvliesontsteking. Vanwege de locatie buiten de kerkhofmuur kan worden afgeleid dat het een ongedoopt kindje betrof.

Het tweede betreft een bijzetting van een individu in een abnormale houding, een zogenaamde deviant burial. Het 18-20 jarig individu was op de buik begraven en west-oost georiënteerd. Het lichaam was niet in een kist gelegd of in een wade gewikkeld, maar leek in de kuil te zijn gegooid. In de grafkuil werd op de stoffelijke resten een bijzonder grote hoeveelheid grote fragmenten van dakleien aangetroffen. Dit betreft waarschijnlijk een Wiedergänger, een overleden persoon waarbij men vreesde dat deze uit het graf zou komen om bij de levenden te spoken.

Lees meer

Laatmiddeleeuws component verder opgegraven

Begin dit jaar hebben we ons onderzoek aan De Hoogt (Wouw) kunnen voortzetten en kregen we de kans om de westelijke begrenzingen van zowel de middeleeuwse als de IJzertijdnederzetting op te zoeken. Terwijl de vorige keer de nadruk op de IJzertijd lag, kwam in de nieuw vrijgelegde zone het centrale deel van één of twee erven uit de Late Middeleeuwen A (1000 – 1250 na Chr.) aan het licht. De restanten van twee bootvormige hoofdgebouwen, enkele bijgebouwen en een aantal waterputten werden aangesneden.

Lees meer


Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op LinkedIn, Instagram of Facebook.