Home

Home

SOB Research is sinds 1997 een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeksprojecten uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

De geelgekleurde plaatsaanduidingen betreffen bijzondere archeologische onderzoeken. Hier treft u een link naar een artikel over het desbetreffende onderzoek.

Nieuws

Boek ‘Roermond Glazeniersstad’ van J. Caen et al, 2019

Glasvondsten in prachtig boek weergegeven

Vanwege de tentoonstellingen in het Historiehuis en het Cuypershuis te Roermond is een prachtig boek uitgegeven over onze grote glasvondst aan de Dionysiusstraat in Roermond uit 2009. Deze bijzondere vondst betrof de depositie van een enorme hoeveelheid vlakglas (vensterglas waaronder een groot deel gebrandschilderd en glazeniersafval) uit de 15de – 17de eeuw.

Fragmenten van een Romeinse amfoor aangetroffen bij een archeologische begeleiding te Wouw (2017)

Dit weekend: de Vlaamse Archeologiedagen

Het is een onbegrijpelijk groot contrast. De vele vindplaatsen die we aantroffen bij archeologisch onderzoek tussen Roosendaal en Wouw. En het gebrek aan archeologische vindplaatsen en vondsten direct over de grens met België. Zo dacht de organisatie van de Vlaamse Archeologiedagen daar ook over. Ze vroegen ons om mee te werken aan een tentoonstelling over de archeologische begeleiding van het waterleidingtracé (waarbij we 22 vindplaatsen aantroffen) en de opgraving in Wouw (waar we 2 nederzettingen uit de IJzertijd en 1 uit de Late Middeleeuwen aantroffen). Benieuwd? Van vrijdag 14 – zondag 16 juni zijn onze vondsten te zien in Park Oude Pastorij in Essen.