Home

Home

SOB Research is sinds 1997 een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeksprojecten uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een kaart van ons verspreidingsgebied. De geelgekleurde plaatsaanduidingen betreffen bijzondere archeologische onderzoeken. Hier treft u een link naar een artikel over het desbetreffende onderzoek.

Nieuws

Eerste bevindingen vensterglas-onderzoek Oldenzaal

Een artikel van collega Jacobine Melis is verschenen in het tijdschrift ‘Vormen uit Vuur’. Het artikel gaat over haar onderzoek naar een depositie van vensterglas (waaronder gebrandschilderd glas) in Oldenzaal. Het blijkt een afvalkuil van een glazenier te zijn die in de tweede helft van de 17de eeuw werkte; met glazeniersafval, vensterglas en prachtig gebrandschilderd glas uit de 15de- 17de eeuw

Lees het artikel hier en bekijk haar website.

Luizenkam uit de opgraving van het Sliedrechts Museum

Expositie over de opgraving van het Sliedrechts Museum

Vanwege de uitbreiding van het Sliedrechts Museum is vorig jaar archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ter plaatse werden twee perceleringsgreppels aangetroffen die dateren uit de 17de eeuw. Op de percelen werd muurwerk aangetroffen w.o. waterputten en de fundering van een schuurtje. Lees meer.

In het museum is nu een tentoonstelling ingericht met vondsten uit deze opgraving.