SOB Research

SOB Research

SOB Research is sinds 1997 een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeksprojecten uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een kaart aan van het verspreidingsgebied van de door ons uitgevoerde onderzoeken. De geelgekleurde plaatsaanduidingen betreffen bijzondere archeologische onderzoeken. Hier treft u een link naar een artikel over het desbetreffende onderzoek.

Nieuws

Afvalkuil gevuld met aardewerk, verbrand bot en verbrand huttenleem

Archeologisch onderzoek Didam – Kerkwijk afgerond

Afgelopen weken hebben we een proefsleuvenonderzoek en daarop direct aansluitend een archeologische opgraving uitgevoerd in Didam – Kerkwijk. We troffen een mooie boerderijplattegrond aan uit de Midden-IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd met enkele rijkelijk met aardewerk, houtskool en verbrande leem gevulde afvalkuilen en op enige afstand van de boerderij een kuil gevuld met misbaksels en ovenresten van een mislukte partij van een aardewerkoven, met precies in het centrum van de kuil een weefgewicht. Benieuwd naar enkele mooie foto’s: klik hier.

De glasdepositie van de Nieuwstadskerk

Collega Jacobine Melis heeft meegewerkt aan het boek over de Nieuwstadskerk te Zutphen, waarvoor ze een artikel schreef over over de grote glasdepositie die vlakbij de kerk werd aangetroffen en gerelateerd kan worden aan de plunderingen in de kerk door de Staatse en Waalse troepen, en met name de restauratie van de door hen kapotgeslagen (gebrandschilderde) ramen door een glazenier.