SOB Research

SOB Research

SOB Research is sinds 1997 een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeksprojecten uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een kaart aan van het verspreidingsgebied van de door ons uitgevoerde onderzoeken. De geelgekleurde plaatsaanduidingen betreffen bijzondere archeologische onderzoeken. Hier treft u een link naar een artikel over het desbetreffende onderzoek.

Nieuws

‘Wat doet een archeoloog?’

Afgelopen woensdag was collega Jacobine Melis betrokken bij een themamiddag archeologie voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar die werd georganiseerd door Stichting Kinderscience café Zabuki Zwolle. Ze beet de spits af met een lezing ‘Wat doet een archeoloog’.

“Erg leuk om te doen, en ik had een erg dankbaar publiek dat enthousiast meedeed en vol vragen zat.”

Later werd de groep in kleine groepjes verdeeld en keek ze samen met de kinderen naar enkele vondsten om te bedenken wat het geweest had kunnen zijn (zie foto).

Een pelgrimsinsigne in de vorm van een miniatuur-reliekhoudertje met een beeltenis van Sint Servaas uit Maastricht

Bijzonder pelgrims- insigne in Strijen

Tijdens een Archeologische Begeleiding van SOB Research in de Strijense Kerkstraat werden 25 bigbags gevuld met een afvallaag uit 1450 – 1525. Die bigbags worden nu door vrijwilligers uitgeprepareerd. Zij troffen een bijzondere, tinnen pelgrims-insigne aan.

Het betreft een hanger waarmee Sint Servatius uit Maastricht werd vereerd. Het bijzondere is dat het Strijense exemplaar tot nu de eerst bekende lijkt te zijn die de voor- en achterkant nog heeft. Het blijkt eigenlijk een miniatuur-reliekhoudertje te zijn die met drie benen schroefkralen werd gesloten. In de insigne zit inderdaad een nog nader te onderzoeken brokje. Al eerder werden tijdens het uitprepareren van de bigbags insignes aangetroffen, onder meer uit Canterbury en Aerschot (lees meer).