SOB Research

SOB Research

SOB Research voert sinds 1997 archeologisch onderzoek uit en is een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeken uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een interactieve kaart aan van het verspreidingsgebied van het door ons uitgevoerde archeologisch onderzoek. Als u op een item klikt, kunt u het rapport van deze locatie inzien.

Nieuws

Laatmiddeleeuws component verder opgegraven

Begin dit jaar hebben we ons onderzoek aan De Hoogt (Wouw) kunnen voortzetten en kregen we de kans om de westelijke begrenzingen van zowel de middeleeuwse als de IJzertijdnederzetting op te zoeken. Terwijl de vorige keer de nadruk op de IJzertijd lag, kwam in de nieuw vrijgelegde zone het centrale deel van één of twee erven uit de Late Middeleeuwen A (1000 – 1250 na Chr.) aan het licht. De restanten van twee bootvormige hoofdgebouwen, enkele bijgebouwen en een aantal waterputten werden aangesneden.

Lees meer

Bijzondere gebouwplattegrond in Limburg

In Koningsbosch (Limburg) werd een vindplaats onderzocht uit de Vroege IJzertijd. Hier werd onder andere een gebouwplattegrond aangetroffen van het type Geleen-Echt, een type dat slechts wordt aangetroffen in het zuiden van Limburg en waar nog veel onduidelijkheid over is. Zo ook in hoeverre dit gebouw werd gebruikt als woonhuis, als stal of een combinatie van beide. Naast bewoningssporen werd een tweetal silokuilen aangetroffen met een grote hoeveelheid verbrand graan dat hierin werd opgeslagen. En drie kuilen met rijk versierd aardewerk.


Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op LinkedIn, Instagram of Facebook.