SOB Research

SOB Research

SOB Research voert sinds 1997 archeologisch onderzoek uit en is een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeken uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een interactieve kaart aan van het verspreidingsgebied van het door ons uitgevoerde archeologisch onderzoek. Als u op een item klikt, kunt u het rapport van deze locatie inzien.

Nieuws

archeologen

Nieuwe medewerker: Etienne Noels

Sinds eind 2020 heeft Etienne het team van SOB Research versterkt. Hij is in 1995 als archeoloog begonnen bij de Gemeente Dordrecht en was achtereenvolgens werkzaam bij de Gemeente Rotterdam (2000) en AcheoMedia (2001 – 2011). Hij verrichtte vele onderzoeken in met name zuidwest-Nederland. Van 2012 tot 2020 was hij werkzaam als mantelzorger voor geestelijk gehandicapten.

Etienne heeft zich gespecialiseerd in het determineren van Middeleeuws aardewerk, waarover hij tevens enkele tentoonstellingen heeft opgesteld. In zijn vrije tijd geeft hij workshops over archeologie op scholen. Daarnaast is hij actief bij de AWN waar hij middeleeuwse diners organiseert en geïnteresseerden informeert over de archeologie.

Benieuwd naar onze medewerkers? Klik hier.

Een muntschat uit de 14de eeuw

Spakenburg ouder dan gedacht

Spakenburg is ouder dan vroeger werd aangenomen, zo blijkt uit archeologisch onderzoek door SOB Research in het oude centrum. Er werden sporen aangetroffen van gebouwstructuren die teruggaan tot in de 14de eeuw en  vondsten die erop wijzen dat hier een eeuw eerder al mensen woonden en werkten.

De vroegste bebouwing had plaats op verhoogde huisplaatsen die gedurende enkele eeuwen regelmatig werden opgehoogd en steeds dichter naar elkaar toegroeide tot een aaneengesloten rij huizen op een terp.

Op basis van het vondstmateriaal kan worden geconcludeerd dat de bewoners tot de lagere middenklasse behoorden en werkten in de visserij en scheepsbouw.

Lees meer.


Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op LinkedIn, Instagram of Facebook.