SOB Research

SOB Research

SOB Research voert sinds 1997 archeologisch onderzoek uit en is een begrip in de Nederlandse archeologie. Met doelstellingen die gericht zijn op kwaliteit, integriteit en innovatie heeft SOB Research inmiddels meer dan 1600 archeologische onderzoeken uitgevoerd, tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Aangestuurd vanuit twee vestigingen, in West- en Oost-Nederland, kunnen onze medewerkers snel, flexibel en adequaat inspelen op onderzoeksvragen uit de markt. Met deze werkwijze biedt SOB Research haar opdrachtgevers een evenwichtige invulling op de drie pijlers van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. Deze zijn in de markt van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen immers van doorslaggevend belang.

Hieronder treft u een interactieve kaart aan van het verspreidingsgebied van het door ons uitgevoerde archeologisch onderzoek. Als u op een item klikt, kunt u het rapport van deze locatie inzien.

Nieuws

1000 jaar begraven in Gendringen

In september hebben we ons onderzoek in Gendringen voortgezet. Ditmaal direct rond de Sint Maartenkerk. Daarbij werd een muur aangetroffen die was opgebouwd uit ijzeroer en tufsteenblokken. Het betrof de muur van het kerkhof dat tussen circa 850 – 1850 in gebruik was. Binnen (en wat betreft de oudste graven voor een deel ook buiten) deze muur werd een groot aantal begravingen aangetroffen. Door een aanpassing in de werkzaamheden kan een groot deel van de graven onverstoord blijven liggen. Een tiental graven moest wel onderzocht en opgegraven worden. Deze waren in wisselende staat. Van de oudste skeletten was slechts nog een silhouet zichtbaar.

Een bijzonder graf was dat van een kindje dat een paar weken te vroeg was geboren. Het kindje was begraven in een klein kistje. Het had de beentje opgetrokken. Destijds mochten ongedoopte kinderen niet op het kerkhof worden bijgezet. Daarom probeerden ouders deze kindjes zo dicht mogelijk bij het kerkhof te begraven. Ook in Gendringen werd het graf vlak naast de kerkhofmuur aangetroffen. Naar schatting is het graf circa 200 – 300 jaar oud.

De Gelderse Post schreef een artikel over ons onderzoek, lees het hier.

Staringgroeve Losser
3D-foto van het onderzoek bij de Staringgroeve te Losser

Archeologische sporen in fossielrijke Staringgroeve

SOB Research heeft onderzoek gedaan op een bijzondere locatie in de Gemeente Losser, namelijk de Staringgroeve op de Losser Es. In 1843 voerde Staring hier een onderzoek uit naar de ondiep voorkomende Losserse zandsteen, die bleek erg rijk aan fossielen, waaronder diverse soorten tweekleppigen, zee-egels, haaien, zeelelies, kreeften en ammonieten.

Voorafgaand aan de uitbreiding van deze groeve heeft archeologisch onderzoek plaatsgehad. Daarbij kon worden vastgesteld dat in de Late Middeleeuwen een perceelsgrens tussen twee bolle akkers aanwezig was. Daarnaast werd in een met dekzand opgevulde laagte een kuil aangetroffen met enkele aardewerkfragmenten uit de IJzertijd of Romeinse tijd en met verbrande brokken zandsteen. Samen met eerdere vondsten die in de tijd van de aanleg van de woonwijk zijn gedaan, kan worden geconcludeerd dat in de directe omgeving van de Staringgroeve een nederzettingslocatie uit de IJzertijd moeten hebben gelegen . Lees meer.


Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op LinkedIn, Instagram of Facebook.