Publicaties

Publicaties

Onderstaand vind u een overzicht van de rapporten van SOB Research van 1997 t/m 2018. De projecten zijn geprojecteerd op een interactieve kaart van Nederland, waarop u kunt inzoomen. De locatieaanduidingen zijn aan te klikken waarna u enkele gegevens van de opgraving vindt en een (of meerdere) link(s) vindt naar het bijbehorende rapport en eventueel naar extra bijlagen.

Op alle rapporten, teksten, samengestelde kaarten en foto’s berust het copyright bij SOB Research. Het staat eenieder vrij om dit materiaal voor eigen gebruik te benutten zolang de copyright duidelijk in de onderschriften (bij afbeeldingen), voetnoten en literatuurlijsten wordt vermeld (© SOB Research, Heinenoord: jaartal xxxx).

Zoekt u liever in de publicatielijst. Kijk dan op deze pagina.