Archeologische Opgraving

Archeologische Opgraving

Het blootleggen van een middeleeuwse waterput in Eindhoven (2011).

Wanneer in het kader van de planontwikkeling belangrijke archeologische resten verloren dreigen te gaan, moeten deze (gedeeltelijk of volledig) worden opgegraven. Bij een Archeologische Opgraving  (AO) worden de archeologische sporen ingemeten, gedocumenteerd, gefotografeerd en worden de vondsten geborgen.

De opgraving wordt vervolgens uitgewerkt in een eindrapport en de vondsten worden gedeponeerd bij het provinciale of gemeentelijke archeologisch depot. SOB Research heeft veel ervaring met de snelle en efficiƫnte uitvoering van archeologische opgravingen, zowel in stads- en dorpskernen alsook in het buitengebied. Vaak bieden dergelijke projecten goede mogelijkheden voor positieve publiciteit voor de opdrachtgever en/ of voor het betreffende project.