Archeologische Opgraving

Archeologische Opgraving

Archeologische Opgraving
Het blootleggen van een middeleeuwse waterput in Eindhoven (2011).

Wanneer door geplande grondwerkzaamhedeneen archeologische vindplaats verloren dreigt te gaan, moet deze (gedeeltelijk of volledig) worden opgegraven. Tijdens een Archeologische Opgraving  (AO) worden de archeologische sporen ingemeten, gedocumenteerd, gefotografeerd en worden de vondsten geborgen.

De opgraving wordt vervolgens uitgewerkt in een eindrapport en de vondsten worden gedeponeerd bij het provinciale of gemeentelijke archeologisch depot. SOB Research heeft veel ervaring met de snelle en efficiƫnte uitvoering van archeologische opgravingen, zowel in stads- en dorpskernen alsook in het buitengebied. Vaak bieden dergelijke projecten goede mogelijkheden voor positieve publiciteit voor de opdrachtgever en voor het betreffende project. Kijk hier voor enkele bijzondere voorbeelden van archeologisch onderzoek.