Bewoning en begraving bij het vennetje op het dekzand

Bewoning en begraving bij het vennetje op het dekzand

Gecoupeerde sporen van een boerderij uit de IJzertijd met in het midden twee voorraadkuilen.

SOB Research heeft in het najaar van 2018 een van de grootste opgravingen in Twente uitgevoerd op een terrein dat bestemd is voor woningbouw aan de Duizendpoot, aan de noordzijde van Hengelo (Overijssel). Er werd een gebied van bijna 2 hectare opgegraven. Op de dekzandrug werden vele duizenden sporen aangetroffen van een nederzetting uit de IJzertijd en Romeinse Tijd.

Zo werden de resten van tientallen gebouwen uit deze periode blootgelegd, van boerderijen en bijgebouwen uit verschillende fasen van deze nederzetting. Ook zijn enkele crematiegraven aangetroffen, die vermoedelijk bij een eerste fase van de nederzetting behoren of hier nog aan voorafgaan.

Vennetje

Gecoupeerde sporen van een dodenhuisje met in het midden van de structuur een crematiegraf.

De locatie van een klein vennetje heeft de ontwikkeling en locatie van de nederzetting mogelijk mede bepaald of gevormd. Ook zijn hier sporen uit oudere tijden aangetroffen. De bewaardgebleven venbodem kan mogelijk inzicht geven over de landschappelijke ontwikkeling van de omgeving ten tijde van de nederzetting, ervoor en erna.

De duizenden vondsten, voornamelijk aardewerk en steen, worden momenteel nader onderzocht en de uitwerking van het onderzoek is in volle gang.

Gecoupeerde waterput uit de IJzertijd met onderin een uitgeholde boomstam.
Fragment versierd aardewerk.

In het nieuws

Bekijk het bezoek van RTV Oost op de open dag tijdens de Nationale Archeologiedagen van 13 oktober 2018
Reacties zijn gesloten.