Boerenerf uit de Midden-IJzertijd/ Vroeg-Romeinse tijd

Boerenerf uit de Midden-IJzertijd/ Vroeg-Romeinse tijd

Het tekenen en beschrijven van een coupe in Didam-Kerkwijk

DIDAM – In maart 2020 hebben we een proefsleuvenonderzoek en daarop direct aansluitend een archeologische opgraving uitgevoerd in Didam – Kerkwijk. We troffen een mooie boerderijplattegrond aan uit de Midden-IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd met enkele rijkelijk met aardewerk, houtskool en verbrande leem gevulde afvalkuilen en op enige afstand van de boerderij een kuil gevuld met misbaksels en ovenresten van een mislukte partij van een aardewerkoven, met precies in het centrum van de kuil een weefgewicht.


Reageren is niet mogelijk.