Archief van
Categorie: Geen categorie

Ongebruikelijke begravingen op de overgang van het kerkelijke en het aardse

Ongebruikelijke begravingen op de overgang van het kerkelijke en het aardse

In 2020 werd in het centrum van Schelluinen de ontgraving van een rioolsleuf onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Een deel van de sleuf werd aan de zuid- en oostzijde dicht langs de huidige Sint Nicolaaskerk aangelegd, door het voormalige kerkhof. Daarbij werd een aantal graven aangetroffen, waaronder een tweetal ongebruikelijke begravingen. Op de locatie van de huidige kerk had vóór 1200 na Chr. een houten kapel gestaan. Kort na de vestiging van de Commanderij van de Duitse Orde te Schelluinen, rond…

Lees Meer Lees Meer

Een muntschat uit Enschedese binnenstad

Een muntschat uit Enschedese binnenstad

Bij archeologisch onderzoek in het centrum van Enschede zijn resten gevonden uit de vroegste fase van de stad, waaronder een bijzondere vondst: een muntschat van 9 zilveren munten. Tijdens het onderzoek werd een aantal sporen aangetroffen. Het betrof resten van een houten gebouw met leemvloer die teruggaat tot de 13de en 14de eeuw. En oudere aardewerkvondsten die aangeven dat de locatie mogelijk al in de periode van de 10de -12de eeuw bewoond of gebruikt werd. Veel van de aangetroffen sporen…

Lees Meer Lees Meer

Archeologische sporen in fossielrijke Staringgroeve Losser

Archeologische sporen in fossielrijke Staringgroeve Losser

SOB Research heeft onderzoek gedaan op een bijzondere locatie in de Gemeente Losser, namelijk de Staringgroeve op de Losser Es. In 1843 voerde Staring hier, op verzoek van de toenmalige Burgemeester Eekhout, een onderzoek uit naar de ondiep voorkomende Losserse zandsteen. Hij was in deze tijd namelijk bezig met een onderzoek naar de geologie van Twente. Toen in 1965 de Gemeente Losser plannen had voor een woonwijk op de Losser Es kwam de amateur-geoloog W. F. Anderson met het idee…

Lees Meer Lees Meer

Romeinse nederzetting Nieuwegein

Romeinse nederzetting Nieuwegein

Na de sloop van een deel van een bedrijventerrein aan de Edisonbaan te Nieuwegein werden sporen van een Romeinse nederzetting ontdekt. Op een groot deel van het terrein bleek het sporenniveau nog voor een groot deel bewaard te zijn gebleven onder de voormalige bedrijfspanden. Deze sporen maken deel uit van een nederzetting met een agrarisch karakter dat door meerdere generaties bewoond is geweest. Op basis van archeologisch onderzoek in mei – juli 2021 kan worden geconcludeerd dat de nederzetting was…

Lees Meer Lees Meer

Boerenerf uit de Vroege – Midden IJzertijd in Didam

Boerenerf uit de Vroege – Midden IJzertijd in Didam

DIDAM – Aan de rand van Didam werd in maart 2020 een archeologische opgraving uitgevoerd door SOB Research. Er werd een erf aangetroffen uit de Vroege- Midden IJzertijd. Naast sporen uit de IJzertijd werden middeleeuwse perceleringsgreppels aangetroffen en een loopgraaf met schuttersputjes behoren tot de Niederrheinstellung. Erf uit circa 625 – 400 voor Chr. Tijdens het proefsleuvenonderzoek en de daaropvolgende archeologische opgraving werd een groot aantal paalkuilen, kuilen en greppels aangetroffen. Het overgrote deel hiervan is gedateerd in het laatste…

Lees Meer Lees Meer

Wonen en werken in de Merovingische Tijd op het laagterras van de Maas

Wonen en werken in de Merovingische Tijd op het laagterras van de Maas

Ooijen – In september 2019 heeft SOB Research langs de Maas in Ooijen (Limburg) een vindplaats uit de Merovingische Tijd opgegraven. Het betrof een ‘Einzelhof’ met een drie-, mogelijke vierschepige boerderij en twee daarbij behorende hutkommen. De sporen werden aangetroffen op een oud zandlichaam van een Maasmeander uit het Bølling-Allerød Interstadiaal. De nederzetting wordt gedateerd in het laatste kwart van de 6de eeuw tot en met de 7de eeuw (circa 575 – 675/ 700 na Chr.). De bewoners voerden een…

Lees Meer Lees Meer

Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

In 2014 is op het Buggenumse Veld (ten oosten Nunhem), op een hogergelegen rug in het landschap een grafveld met crematiegraven uit de IJzertijd opgegraven. Het grafveld had een omvang van circa 60 x 80 meter en omvatte 58 graven. Binnen het grafveld konden 9 clusters worden onderscheiden. 4 crematies lagen geïsoleerd. De graven werden direct onder de bouwvoor aangetroffen, vanaf een diepte van circa 0.3 tot 0.7 meter beneden het maaiveld. Sommige graven waren in het verleden deels verstoord door…

Lees Meer Lees Meer