Archief van
Categorie: Geen categorie

Tijdelijke kampementen langs de IJssel ontdekt

Tijdelijke kampementen langs de IJssel ontdekt

De Hoven – Afgelopen maand hebben we onderzoek gedaan op een zandkop langs een oude meander van de IJssel in de omgeving van De Hoven (gemeente Brummen). Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat hier bij de aanleg van de N345 een tunnel zal worden gerealiseerd en archeologische resten daarbij verloren zouden kunnen gaan. Op de zandkop is in de afgelopen eeuwen een plaggendek ontstaan, een door de mens opgebracht pakket met kleiplaggen. Onder dit plaggendek werden diverse haardplaatsen en steenconcentraties aangetroffen…

Lees Meer Lees Meer

Boerenerf uit de Midden-IJzertijd/ Vroeg-Romeinse tijd

Boerenerf uit de Midden-IJzertijd/ Vroeg-Romeinse tijd

DIDAM – In maart 2020 hebben we een proefsleuvenonderzoek en daarop direct aansluitend een archeologische opgraving uitgevoerd in Didam – Kerkwijk. We troffen een mooie boerderijplattegrond aan uit de Midden-IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd met enkele rijkelijk met aardewerk, houtskool en verbrande leem gevulde afvalkuilen en op enige afstand van de boerderij een kuil gevuld met misbaksels en ovenresten van een mislukte partij van een aardewerkoven, met precies in het centrum van de kuil een weefgewicht.

Merovingische boerderij langs de Maas

Merovingische boerderij langs de Maas

In september 2019 heeft SOB Research langs de Maas in Ooijen (Broekhuizenvorst – Limburg) een vindplaats opgegraven die dateert uit de Merovingische Tijd (450 – 750 na Chr.). Het betrof een vroegmiddeleeuwse boerderijplattegrond van een twee-schepig huis met aan de noordwestzijde een zijbeuk. Op zo’n 30 meter ten noordwesten van de boerderij werden twee hutkommen aangetroffen. Het zijn de restanten van kuilhutten (half ingegraven rechthoekige gebouwtjes die vaak werden gebruikt als werkplaats). De hutkommen bevatten prachtig materiaal. Aardewerk: waaronder een…

Lees Meer Lees Meer

Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

In 2014 is op het Buggenumse Veld (ten oosten Nunhem), op een hoger in het landschap liggende rug een grafveld met crematiegraven uit de eindfase van de Midden IJzertijd en het begin van de Late IJzertijd opgegraven. Het grafveld had een omvang van circa 60 x 80 meter en omvatte 58 crematiegraven. Binnen het grafveld konden 9 clusters van graven worden onderscheiden, een viertal crematies kenden een geïsoleerde ligging. De crematiegraven werden direct onder de bouwvoor aangetroffen, vanaf een diepte…

Lees Meer Lees Meer