Archief van
Categorie: Geen categorie

Archeologische sporen in fossielrijke Staringgroeve Losser

Archeologische sporen in fossielrijke Staringgroeve Losser

SOB Research heeft onderzoek gedaan op een bijzondere locatie in de Gemeente Losser, namelijk de Staringgroeve op de Losser Es. In 1843 voerde Staring hier, op verzoek van de toenmalige Burgemeester Eekhout, een onderzoek uit naar de ondiep voorkomende Losserse zandsteen. Hij was in deze tijd namelijk bezig met een onderzoek naar de geologie van Twente. Toen in 1965 de Gemeente Losser plannen had voor een woonwijk op de Losser Es kwam de amateur-geoloog W. F. Anderson met het idee…

Lees Meer Lees Meer

Romeinse nederzetting Nieuwegein

Romeinse nederzetting Nieuwegein

Na de sloop van een deel van een bedrijventerrein aan de Edisonbaan te Nieuwegein werden sporen van een Romeinse nederzetting ontdekt. Op een groot deel van het terrein bleek het sporenniveau nog voor een groot deel bewaard te zijn gebleven onder de voormalige bedrijfspanden. Deze sporen maken deel uit van een nederzetting met een agrarisch karakter dat door meerdere generaties bewoond is geweest. Op basis van archeologisch onderzoek in mei – juli 2021 kan worden geconcludeerd dat de nederzetting was…

Lees Meer Lees Meer

Tijdelijke kampementen langs de IJssel ontdekt

Tijdelijke kampementen langs de IJssel ontdekt

De Hoven – Afgelopen maand hebben we onderzoek gedaan op een zandkop langs een oude meander van de IJssel in de omgeving van De Hoven (gemeente Brummen). Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat hier bij de aanleg van de N345 een tunnel zal worden gerealiseerd en archeologische resten daarbij verloren zouden kunnen gaan. Op de zandkop is in de afgelopen eeuwen een plaggendek ontstaan, een door de mens opgebracht pakket met kleiplaggen. Onder dit plaggendek werden diverse haardplaatsen en steenconcentraties aangetroffen…

Lees Meer Lees Meer

Boerenerf uit de Vroege – Midden IJzertijd in Didam

Boerenerf uit de Vroege – Midden IJzertijd in Didam

DIDAM – Aan de rand van Didam werd in maart 2020 een archeologische opgraving uitgevoerd door SOB Research. Er werd een erf aangetroffen uit de Vroege- Midden IJzertijd. Naast sporen uit de IJzertijd werden middeleeuwse perceleringsgreppels aangetroffen en een loopgraaf met schuttersputjes behoren tot de Niederrheinstellung. Erf uit circa 625 – 400 voor Chr. Tijdens het proefsleuvenonderzoek en de daaropvolgende archeologische opgraving werd een groot aantal paalkuilen, kuilen en greppels aangetroffen. Het overgrote deel hiervan is gedateerd in het laatste…

Lees Meer Lees Meer

Merovingische boerderij langs de Maas

Merovingische boerderij langs de Maas

In september 2019 heeft SOB Research langs de Maas in Ooijen (Broekhuizenvorst – Limburg) een vindplaats opgegraven die dateert uit de Merovingische Tijd (450 – 750 na Chr.). Het betrof een vroegmiddeleeuwse boerderijplattegrond van een twee-schepig huis met aan de noordwestzijde een zijbeuk. Op zo’n 30 meter ten noordwesten van de boerderij werden twee hutkommen aangetroffen. Het zijn de restanten van kuilhutten (half ingegraven rechthoekige gebouwtjes die vaak werden gebruikt als werkplaats). De hutkommen bevatten prachtig materiaal. Aardewerk: waaronder een…

Lees Meer Lees Meer

Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

In 2014 is op het Buggenumse Veld (ten oosten Nunhem), op een hogergelegen rug in het landschap een grafveld met crematiegraven uit de IJzertijd opgegraven. Het grafveld had een omvang van circa 60 x 80 meter en omvatte 58 graven. Binnen het grafveld konden 9 clusters worden onderscheiden. 4 crematies lagen geïsoleerd. De graven werden direct onder de bouwvoor aangetroffen, vanaf een diepte van circa 0.3 tot 0.7 meter beneden het maaiveld. Sommige graven waren in het verleden deels verstoord door…

Lees Meer Lees Meer