Archief van
Auteur: Jacobine

Archeologische sporen in fossielrijke Staringgroeve Losser

Archeologische sporen in fossielrijke Staringgroeve Losser

SOB Research heeft onderzoek gedaan op een bijzondere locatie in de Gemeente Losser, namelijk de Staringgroeve op de Losser Es. In 1843 voerde Staring hier, op verzoek van de toenmalige Burgemeester Eekhout, een onderzoek uit naar de ondiep voorkomende Losserse zandsteen. Hij was in deze tijd namelijk bezig met een onderzoek naar de geologie van Twente. Toen in 1965 de Gemeente Losser plannen had voor een woonwijk op de Losser Es kwam de amateur-geoloog W. F. Anderson met het idee…

Lees Meer Lees Meer

Romeinse nederzetting Nieuwegein

Romeinse nederzetting Nieuwegein

Na de sloop van een deel van een bedrijventerrein aan de Edisonbaan te Nieuwegein werden sporen van een Romeinse nederzetting ontdekt. Op een groot deel van het terrein bleek het sporenniveau nog voor een groot deel bewaard te zijn gebleven onder de voormalige bedrijfspanden. Deze sporen maken deel uit van een nederzetting met een agrarisch karakter dat door meerdere generaties bewoond is geweest. Op basis van archeologisch onderzoek in mei – juli 2021 kan worden geconcludeerd dat de nederzetting was…

Lees Meer Lees Meer

Het jeneververleden van Schiedam

Het jeneververleden van Schiedam

Schiedam – Na een proefsleuvenonderzoek in 2020 zijn we in maart begonnen met de opgraving van een viertal gebouwen die tot halverwege de vorige eeuw langs de Schie waren gelegen. De hier aangetroffen sporen geven een mooi beeld van de indeling van een destilleerderij en een kijkje in het jeneververleden van Schiedam. De nog aanwezige structuren zijn bijzonder goed bewaard. Zo worden er niet alleen funderingsresten aangetroffen maar zijn de vloeren ook nog grotendeels compleet. Bovendien is er bij verbouwingen…

Lees Meer Lees Meer

Leven met en tegen het water

Leven met en tegen het water

Archeologisch onderzoek brengt het oudste verleden van Spakenburg in beeld Spakenburg – Tijdens een Archeologische Opgraving in het centrum van Spakenburg zijn archeologische resten aangetroffen uit de periode van de tweede helft van de 14de eeuw t/m de 19de eeuw, waaronder muurresten, vloeren, putten en afvalkuilen. Tevens werden enkele archeologische vondsten aangetroffen uit de 13de eeuw en de eerste helft van de 14de eeuw. De archeologische resten kunnen worden gerelateerd aan de oude dorpskern van Spakenburg uit de periode van…

Lees Meer Lees Meer

Tijdelijke kampementen langs de IJssel ontdekt

Tijdelijke kampementen langs de IJssel ontdekt

De Hoven – Afgelopen maand hebben we onderzoek gedaan op een zandkop langs een oude meander van de IJssel in de omgeving van De Hoven (gemeente Brummen). Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat hier bij de aanleg van de N345 een tunnel zal worden gerealiseerd en archeologische resten daarbij verloren zouden kunnen gaan. Op de zandkop is in de afgelopen eeuwen een plaggendek ontstaan, een door de mens opgebracht pakket met kleiplaggen. Onder dit plaggendek werden diverse haardplaatsen en steenconcentraties aangetroffen…

Lees Meer Lees Meer

Van boerenerf naar rijtjeshuis; 6 eeuwen wonen in Voerendaal

Van boerenerf naar rijtjeshuis; 6 eeuwen wonen in Voerendaal

Voerendaal – In het centrum van Voerendaal, op een steenworp afstand van de 11de-eeuwse Laurentiuskerk, voerde SOB Research in 2015 en 2016 een archeologisch onderzoek uit. Er werd een groot aantal funderingen aangetroffen die behoorden tot 20 structuren uit 1350 – 2000 na Chr. Bij het uitwerken van de opgraving werd een tweedeling waarneembaar van een plattelandsgemeenschap met een boerenerf en een weiland voor de koeien tot circa 1700 na Chr. naar een ietwat geürbaniseerde gemeenschap met rijtjeshuizen. De dorpskernopgraving…

Lees Meer Lees Meer

Boerenerf uit de Vroege – Midden IJzertijd in Didam

Boerenerf uit de Vroege – Midden IJzertijd in Didam

DIDAM – Aan de rand van Didam werd in maart 2020 een archeologische opgraving uitgevoerd door SOB Research. Er werd een erf aangetroffen uit de Vroege- Midden IJzertijd. Naast sporen uit de IJzertijd werden middeleeuwse perceleringsgreppels aangetroffen en een loopgraaf met schuttersputjes behoren tot de Niederrheinstellung. Erf uit circa 625 – 400 voor Chr. Tijdens het proefsleuvenonderzoek en de daaropvolgende archeologische opgraving werd een groot aantal paalkuilen, kuilen en greppels aangetroffen. Het overgrote deel hiervan is gedateerd in het laatste…

Lees Meer Lees Meer

Merovingische boerderij langs de Maas

Merovingische boerderij langs de Maas

In september 2019 heeft SOB Research langs de Maas in Ooijen (Broekhuizenvorst – Limburg) een vindplaats opgegraven die dateert uit de Merovingische Tijd (450 – 750 na Chr.). Het betrof een vroegmiddeleeuwse boerderijplattegrond van een twee-schepig huis met aan de noordwestzijde een zijbeuk. Op zo’n 30 meter ten noordwesten van de boerderij werden twee hutkommen aangetroffen. Het zijn de restanten van kuilhutten (half ingegraven rechthoekige gebouwtjes die vaak werden gebruikt als werkplaats). De hutkommen bevatten prachtig materiaal. Aardewerk: waaronder een…

Lees Meer Lees Meer

Dwars door het middeleeuwse hart van Strijen

Dwars door het middeleeuwse hart van Strijen

In de zomer van 2015 zijn er bijzondere archeologisch vondsten gedaan in Strijen. De Kerkstraat werd opnieuw bestraat en van een hemelwaterafvoer voorzien. Het resultaat: een sleuf dwars door het middeleeuwse hart van Strijen. Zoals verwacht is er een schat aan gegevens over het verleden van het dorp verzameld. Op basis van de bodemopbouw kan worden geconcludeerd dat Strijen in de 13de eeuw uit een aantal terpen (hillen) bestond. Deze terpen zijn tot circa 1400 na Chr. met veen en…

Lees Meer Lees Meer

Metaalproductie en eikelconsumptie op boerderijerven uit de Midden / Late IJzertijd en de Late Middeleeuwen

Metaalproductie en eikelconsumptie op boerderijerven uit de Midden / Late IJzertijd en de Late Middeleeuwen

Tijdens archeologisch onderzoek ten zuiden van de bebouwde kom van Wouw werden 2 erven uit de Midden/ Late IJzertijd (500 – 12 voor Chr.) en een erf uit de Late Middeleeuwen A (1000 – 1250 na Chr.) aangetroffen. Ter plaatse van de erven werden de resten aangetroffen van boerderijen, bijgebouwtjes, spiekers (kleine 4- tot 6-palige voorraadschuurtjes), waterputten, afvalkuilen en palenrijen. Tijdens de laatmiddeleeuwse fase werd er op kleine schaal metaal gesmeed, zo wordt geconcludeerd uit de vondst van meerdere smeedhaardslakken…

Lees Meer Lees Meer