Archief van
Categorie: Archeologische projecten

Het jeneververleden van Schiedam

Het jeneververleden van Schiedam

Schiedam – Na een proefsleuvenonderzoek in 2020 zijn we in maart begonnen met de opgraving van een viertal gebouwen die tot halverwege de vorige eeuw langs de Schie waren gelegen. De hier aangetroffen sporen geven een mooi beeld van de indeling van een destilleerderij en een kijkje in het jeneververleden van Schiedam. De nog aanwezige structuren zijn bijzonder goed bewaard. Zo worden er niet alleen funderingsresten aangetroffen maar zijn de vloeren ook nog grotendeels compleet. Bovendien is er bij verbouwingen…

Lees Meer Lees Meer

6000 jaar wonen aan de voet van de Markelose berg

6000 jaar wonen aan de voet van de Markelose berg

Markelo – De gordeldekzanden aan de voet van de Markelose berg boden in het verleden een gunstige vestigingslocatie voor de mens. Dit werd opnieuw duidelijk bij de in september – oktober 2017 door SOB Research uitgevoerde opgraving in de dorpskern van Markelo. De archeologische vindplaats die werd aangetroffen heeft veel nieuwe informatie opgeleverd die het lokale belang overstijgt. Uit vrijwel elke periode van de afgelopen 6000 jaar werden vondsten gedaan. Vooral de archeologische resten uit het Midden Neolithicum – Vroege…

Lees Meer Lees Meer

22 archeologische vindplaatsen ontdekt tussen Roosendaal en Wouw

22 archeologische vindplaatsen ontdekt tussen Roosendaal en Wouw

Tussen Roosendaal en Wouw zijn er bij de aanleg van een drinkwatertransportleiding over een lengte van 11 kilometer in totaal 22 archeologische vindplaatsen aangesneden. Het betroffen sporen van waterputten, kuilen en paalkuilen uit de (Late) IJzertijd, de (Midden) Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen. Daarbij konden 15 structuren zoals palenrijen, spiekers (kleine voorraadschuurtjes) en (bij)gebouwen worden onderscheiden. Een interessant spoor was een laatmiddeleeuwse beerput waarvan de wand uit gestapelde veenplaggen bestond. Uit een nabijgelegen afvalkuil werd bovendien één van de…

Lees Meer Lees Meer