Het jeneververleden van Schiedam

Het jeneververleden van Schiedam

Schiedam – Na een proefsleuvenonderzoek in 2020 zijn we in maart begonnen met de opgraving van een viertal gebouwen die tot halverwege de vorige eeuw langs de Schie waren gelegen. De hier aangetroffen sporen geven een mooi beeld van de indeling van een destilleerderij en een kijkje in het jeneververleden van Schiedam.

De nog aanwezige structuren zijn bijzonder goed bewaard. Zo worden er niet alleen funderingsresten aangetroffen maar zijn de vloeren ook nog grotendeels compleet. Bovendien is er bij verbouwingen binnen het pand voor gekozen om een nieuwe vloer boven een oude vloer te leggen, waardoor we soms tot wel drie vloerniveaus aantreffen.

Op basis van de Kadastrale Kaart uit 1811 – 1832 kan worden geconcludeerd dat de vier structuren in eigendom waren van destillateur Adrianus Knappert (pand 1), kuiper Johannes Burgerhout (pand 2 en 3) en winkelier A. M. Mol (pand 4). Binnen het pand van de destillateur werd een aantal vaten aangetroffen van hout al dan niet betegeld met glazen tegels. Daarnaast werden stevige funderingen aangetroffen die het onderstel vormden van destilleerovens.

In de komende maanden wordt het archeologisch onderzoek te Schiedam voortgezet. Pand 1 moet verder worden verdiept en de zone ten oosten van pand 4 moet nog worden opgegraven. Hier kunnen we op basis van de Kadastrale Kaart een pakhuis verwachten dat eigendom was van wethouder Jan Loopuijt.

In het nieuws

Unieke restanten opgegraven in Dirkzwager gebied; (Schiedam JW TV, 25-07-2021)

Reacties zijn gesloten.