Continue bewoning aan de voet van de Markelose berg

Continue bewoning aan de voet van de Markelose berg

Opgraving in de schaduw van de kerk

De gordeldekzanden aan de voet van de Markelose berg boden in het verleden een gunstige vestigingslocatie voor de mens. Dit werd opnieuw duidelijk bij de in september – oktober 2017 door SOB Research uitgevoerde opgraving in de oude dorpskern van Markelo. Uit vrijwel elke periode van de afgelopen 6000 jaar werden vondsten gedaan . Zo zijn zeer bijzondere bewoningssporen van de Trechterbekercultuur en Klokbekercultuur aangetroffen, waaronder ook fragmenten van aardewerk, bijlen en pijlpunten. In de IJzertijd/ Romeinse Tijd werd het terrein tevens bewoond, getuige de paalsporen van bebouwing en het aardewerk dat werd aangetroffen.

Pijlpunt

In de Vroege Middeleeuwen heeft het terrein deel uitgemaakt van een boerderijerf. Resten van gebouwen, een waterput en aardewerkfragmenten wijzen op een datering vanaf de (Laat) Merovingische tijd. Ook werden hier resten van een ijzeroven met omliggende slakkenconcentraties aangetroffen e. Een vroege gebouwstructuur met veldkeien als fundering en de ligging in de nabijheid van de kerk van Markelo wijst mogelijk op een belangrijke functie van het hier aanwezige gebouw.

Rapport in voorbereiding.

Vlakfoto van de opgraving.
Reageren is niet mogelijk.