22 archeologische vindplaatsen ontdekt tussen Roosendaal en Wouw

22 archeologische vindplaatsen ontdekt tussen Roosendaal en Wouw

Tussen Roosendaal en Wouw zijn er bij de aanleg van een drinkwatertransportleiding over een lengte van 11 kilometer in totaal 22 archeologische vindplaatsen aangesneden. Het betroffen sporen van waterputten, kuilen en paalkuilen uit de (Late) IJzertijd, de (Midden) Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen. Daarbij konden 15 structuren zoals palenrijen, spiekers (kleine voorraadschuurtjes) en (bij)gebouwen worden onderscheiden.

archeologische vindplaatsen
Laatmiddeleeuwse beerput met een wand van veenplaggen aangetroffen bij een archeologische begeleiding te Wouw (2017)

Een interessant spoor was een laatmiddeleeuwse beerput waarvan de wand uit gestapelde veenplaggen bestond. Uit een nabijgelegen afvalkuil werd bovendien één van de interessantere vondsten gedaan: een vrijwel compleet steengoed spinkruikje. Dit miniatuurkruikje uit Raeren werd om de nek gedragen en bevatte olie. Het kruikje werd gebruikt tijdens het spinnen en diende om de vinger in te dopen zodat de draad vochtig bleef.

Archeologisch Onderzoek
Gecoupeerde Midden-Romeinse waterput

Een andere topvondst van dit project was een waterput uit de Midden-Romeinse Tijd. Deze waterput was onderin voorzien van een vierkanten houten bekisting. Het materiaal waarmee deze put was gedempt, bevatte veel aardewerk waaronder fragmenten van amforen uit de Scheldevallei, lokaal vervaardigde Low Lands Ware, wrijfschalen en voorraadpotten.

Dankzij dit onderzoek kan er worden geconcludeerd dat de hogergelegen gronden rond Wouw intensief bewoond en in gebruik waren, ten minste in de periode van de Late IJzertijd tot en met de Midden Romeinse Tijd. Dit onderzoek benadrukt en bevestigt dat dit gebied, tot voor kort een ‘blinde vlek’ door een gebrek aan onderzoek, van hoge archeologische waarde is.

Lees hier het complete rapport met bijbehorende sporenkaarten.

In het nieuws

Waterput uit 2e eeuw opgegraven in Wouw; door Frank Timmers (BN de Stem, 07-02-2017)

Reacties zijn gesloten.