Archeologie in de Hoeksche Waard – de vroegste bewoning

Archeologie in de Hoeksche Waard – de vroegste bewoning

Archeologische onderzoek in de Hoeksche Waard
Sonderingonderzoek te Puttershoek (2001)

In de beginjaren richtte SOB Research zich met name op de archeologie in de Hoeksche Waard. Bij een in 1997 door SOB Research uitgevoerd boor- en sonderingonderzoek werd de Puttershoekse Stroomrug ontdekt. Op deze stroomrug werden resten van prehistorische bewoning aangetroffen. Deze vondst betreft de oudste tot nu toe bekende nederzetting in de Hoeksche Waard.

De Putterhoekse Stroomrug vormde lange tijd een hoger gelegen rug in het landschap waarbinnen de restgeul van een rivier liep, een uitstekende vestigingsbasis voor prehistorische bewoners. Tijdens het veldonderzoek bleek dit inderdaad het geval. Er werd vondstmateriaal aangetroffen van de Klokbekercultuur (circa 2400 – 2000 voor Chr.).

Klokbekercultuur

archeologie in de hoeksche waard
Aardewerkfragment van de Late Klokbekercultuur, aangetroffen in Puttershoek (2001)

Tijdens het in 1998 uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werden tevens aanwijzingen aangetroffen van menselijke activiteiten voorafgaand aan de Late Klokbekercultuur, onder meer van de Standvoetbekercultuur.

Aanvullend onderzoek

Gepolijste stenen bijl van de Klokbekercultuur te Puttershoek (2015)

In 2015 en 2016 is door SOB Research circa 250 meter ten noorden van de in 1997 ontdekte vindplaats opnieuw een vindplaats aangetroffen met aardewerk en een gepolijste stenen bijl van de Klokbekercultuur.

Lees het rapport uit 1998 met bijbehorend overzicht van de boorgegevens en het rapport van het aanvullende onderzoek uit 2017.

Reacties zijn gesloten.