Een kerkhof onder de Dorpsstraat

Een kerkhof onder de Dorpsstraat

Karrensporen en een gedempte sloot onder de Dorpsstraat.

In 2015 werd de dorpskern van Hummelo nieuw ingericht met onder meer een nieuw riool. Hierdoor kon een goed inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van de dorpskern in de voorbije eeuwen. Er werden sporen gevonden van oudere wegen onder de Keppelseweg.

Ter plaatse van de Dorpsstraat moet in de 19de eeuw al een herinrichting van de dorpskern hebben plaatsgevonden, omdat onder de huidige weg sporen van bebouwing en van het kerkhof werden aangetroffen. Ter plaatse van het kerkhof werden resten van tientallen graven aangetroffen, waarbij soms de botresten nog redelijk goed bewaard waren gebleven.

Kerkhof onder de Dorpsstraat.

Vermoedelijk heeft bij de nieuwbouw en verplaatsing van de kerk in 1838 – 1839 een herinrichting plaatsgevonden, waarbij een deel van het kerkhof onder de huidige weg is komen te liggen, daarbij is ook de Keppelseweg verbreed, en is de rooilijn van de bebouwing aan de noordoostzijde van de kerk opgeschoven.

Rapport in voorbereiding.

Reacties zijn gesloten.