Een kleine terp langs de Spakenburger gracht

Een kleine terp langs de Spakenburger gracht

Een muntschat uit de 14de eeuw

SOB Research voerde in 2014 een grote dorpskernopgraving uit in het centrum van Spakenburg, aan de Oude Schans/ Spuistraat. Omdat nog relatief weinig onderzoek was uitgevoerd in de oude kern van Spakenburg heeft het onderzoek in ieder geval kunnen vaststellen dat hier omstreeks 1300 al mensen woonden, wat eerder is dan tot nu werd aangenomen.

Het vrijleggen van een visfuik.

Het bijzondere van de opgraving was de relatief grote oppervlakte die in één keer diende te worden onderzocht, omdat meerdere gebouwen op die locatie waren gesloopt. De opgraving heeft vondsten opgeleverd vanaf circa 1300 A.D. tot in de huidige tijd. Zo kon worden vastgesteld dat hier in de Late Middeleeuwen een huisplaats aanwezig is geweest en ook de aanzet van een tweede huisplaats, die later door ophogingen tot een kleine terp zijn uitgegroeid.

Dankzij de gunstige conserveringsomstandigeheden werden voorwerpen van hout, leer en textiel aangetroffen. Eén van de meest bijzondere vondsten betreft een bronzen grape die gaaf en op de oorspronkelijke locatie werd teruggevonden.

Rapport in voorbereiding.

Bronzen grape uit de 14de eeuw.
Reageren is niet mogelijk.