Een muntschat uit Enschedese binnenstad

Een muntschat uit Enschedese binnenstad

Muntschat enschede

Bij archeologisch onderzoek in het centrum van Enschede zijn resten gevonden uit de vroegste fase van de stad, waaronder een bijzondere vondst: een muntschat van 9 zilveren munten.

Tijdens het onderzoek werd een aantal sporen aangetroffen. Het betrof resten van een houten gebouw met leemvloer die teruggaat tot de 13de en 14de eeuw. En oudere aardewerkvondsten die aangeven dat de locatie mogelijk al in de periode van de 10de -12de eeuw bewoond of gebruikt werd. Veel van de aangetroffen sporen waren aangetast door brand. Het is bekend dat Enschede in de loop der eeuwen meerdere malen is getroffen door branden die grote delen van stad in de as hebben gelegd. De laatste grote stadsbrand vond plaats in 1862.

Muntschat

Naast resten van gebouwen, fragmenten aardewerk en een waterput van Bentheimer zandsteen, werd op de laatste onderzoeksdag een bijzondere vondst gedaan. In een funderingssleuf uit de 18de of 19de eeuw werd dicht bijeen een negental zilveren munten aangetroffen. Bij het graven van de sleuf zijn deze munten indertijd opgespit en niet opgemerkt. Er zijn aanwijzingen dat de muntschat oorspronkelijk in een klein buideltje heeft gezeten. Het aantal munten is dusdanig gering dat het destijds een kleine geldelijke waarde vertegenwoordigde daardoor wordt gedacht dat deze omwille van de symbolische waarde werden begraven. Zo zijn voorbeelden bekend dat men bij de oprichting van een nieuwe woning of de aanleg van een waterput een ‘bouwoffer’ deed ten bate van geluk en voorspoed.

Onderzoek door een deskundige heeft uitgewezen dat de munten allen uit een relatief korte periode aan het einde van de 13de en in het begin van de 14de eeuw dateren (de periode van 1282-1321). De muntschat moet in elk geval ná 1305 begraven zijn. Opvallend is de herkomst van de munten uit veel verschillende gebieden, zoals penningen uit het Graafschap Holland, penny’s uit Engeland, twee bracteaten uit Duitsland, een sterling uit het Graafschap Kleef en een dinar uit Servië. De muntschat dateert uit een periode waarin door de bisschop van Utrecht stadsrechten werden verleend en Enschede de kenmerken van een echt stadje begon te vertonen. Misschien moet de muntschat dan ook worden gezien in de context van de opkomst van de stad Enschede.

In het nieuws

Reacties zijn gesloten.