Metaalproductie en eikelconsumptie op boerderijerven uit de Midden / Late IJzertijd en de Late Middeleeuwen

Metaalproductie en eikelconsumptie op boerderijerven uit de Midden / Late IJzertijd en de Late Middeleeuwen

Een laatmiddeleeuwse boomstamput

Tijdens archeologisch onderzoek ten zuiden van de bebouwde kom van Wouw werden 2 erven uit de Midden/ Late IJzertijd (500 – 12 voor Chr.) en een erf uit de Late Middeleeuwen A (1000 – 1250 na Chr.) aangetroffen. Ter plaatse van de erven werden de resten aangetroffen van boerderijen, bijgebouwtjes, spiekers (kleine 4- tot 6-palige voorraadschuurtjes), waterputten, afvalkuilen en palenrijen.

Tijdens de laatmiddeleeuwse fase werd er op kleine schaal metaal gesmeed, zo wordt geconcludeerd uit de vondst van meerdere smeedhaardslakken uit verschillende kuilen. Daarnaast werden twee spinklosjes aangetroffen, die erop duiden dat er op het erf draad gesponnen werd.

Midden / Late IJzertijd

Boerderijplattegrond uit de Midden/ Late IJzertijd.

Uit sporen die dateren in de Midden / Late IJzertijd werden enkele verbrande eikels aangetroffen. Eikels zijn direct van de boom niet eetbaar vanwege de bittere stof tanine die zij bevatten, maar door de eikels te roosteren verdwijnt die bittere smaak.

Roosteren heeft bovendien het voordeel dat de eikels daarna voor langere tijd bewaard konden worden en minder snel zouden bederven.

Reacties zijn gesloten.