Toezicht op verstuivende archeologische monumenten in de Meeuwenduinen

Toezicht op verstuivende archeologische monumenten in de Meeuwenduinen

archeologische monumenten
Toezicht op archeologische monumenten in de Meeuwenduinen (2018)

Tussen 2018 en 2020 stond SOB Research in voor het toezicht op archeologische monumenten in de Meeuwenduinen in het Natuurgebied Kop van Schouwen te Burgh-Haamstede. In het verleden zijn hier verschillende vindplaatsen aangetroffen uit de Late Bronstijd tot en met de Nieuwe Tijd.

De Provincie Zeeland heeft ervoor gekozen om de duindynamiek opnieuw te stimuleren, dit in kader van de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie. De begroeiing is verwijderd en er zijn twee openingen in de zeereep gegraven. Dit kan tot gevolg hebben dat archeologische vindplaatsen aan de oppervlakte komen te liggen door verstuiving.

Door middel van jaarlijkse hoogtemetingen met een drone werd een hoogtekaart gegeneerd. Op basis van deze kaart werden verstoven zones met een archeologische verwachting geïdentificeerd . Het was in de eerste plaats onze taak om die zones in de gaten te houden en indien nodig een gepaste vervolgstrategie te adviseren.

Lees de rapporten van 2016 en 2018.

Toezicht op archeologische monumenten in de Meeuwenduinen
Reacties zijn gesloten.