Bijzondere projecten

Bijzondere projecten

Een blik op de oude stadsmuur

juli 2015

STEENBERGEN – Aan de Ram van Hagedoornstraat 2 – de locatie waar voorheen de Yacinthaschool te Steenbergen stond – is bij een door SOB Research uitgevoerde opgraving een deel van de stadsgracht en van de 5-hoekige ommuring van Steenbergen aangetroffen. De aanleg ervan kan op zijn vroegst worden gedateerd in de tweede helft van de 14de eeuw en verloor vermoedelijk pas in de 18de eeuw zijn functie, toen ook de gracht werd gedempt in het kader van de uitbreiding van de vestingwerken tussen 1747 en 1785. Lees het rapport.

Voet met stam van een kandelaar, een gesp en een vingerhoed.
Restanten van de oude stadsmuur van Steenbergen.

Bijzondere vondsten bij een huisplaats uit de 9de eeuw

juni 2015

ELST – Op steenworp afstand van de Grote Kerk (vlakbij de plaats waar landelijk bekende Romeinse tempels zijn gelegen) heeft SOB Research de aanleg van een bouwput begeleid. Er werd niet overal diep genoeg gegraven om de interessante bodemlagen te kunnen onderzoeken, maar toch konden diverse sporen van een huisplaats uit de 9de eeuw worden blootgelegd. Ook werden diverse bijzondere vondsten gedaan, zoals een kussenfibula en zilveren denarii. Lees het rapport.

Een zilveren Denarius uit de 9de eeuw.
Kussenfibula uit de 9de eeuw

Archeologisch onderzoek brengt het oudste verleden van Spakenburg in beeld

juni – augustus 2014

Deze 14de-eeuwse bronzen grape was intentioneel begraven en werd aangetroffen in de onderste ophooglaag als zijnde een ritueel bouwoffer.

SPAKENBURG – Spakenburg is ouder dan vroeger werd aangenomen, zo blijkt uit archeologisch onderzoek aan de Oude Schans/ Spuistraat. Er werden sporen aangetroffen van gebouwstructuren die teruggaan tot in de 14de eeuw en vondsten die erop wijzen dat hier een eeuw eerder al mensen woonden en werkten. De oudste resten vallen samen met de ontginning van het gebied aan het eind van de 12de / begin 13de eeuw. Bebouwing had plaats op verhoogde huisplaatsen die gedurende enkele eeuwen regelmatig werden opgehoogd en steeds dichter naar elkaar toegroeide. Lees het volledige artikel.

Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

april – mei, juli en november 2014

Fibula, delen van meerdere bronzen armbanden, een ring en een deel van de sluiting van een ketting uit een crematiegraf van een oudere volwassen vrouw

NUNHEM– Op het Buggenumse Veld werd op een hoger in het landschap liggende rug een grafveld met crematiegraven uit de eindfase van de Midden-IJzertijd en het begin van de Late IJzertijd opgegraven. Het grafveld had een omvang van circa 60 x 80 meter en omvatte 58 crematiegraven, welke in 9 clusters onderscheiden konden worden. De crematies bevatten grafgiften van bronzen fibulae en armbanden.

Lees het volledige artikel.

Bewoning langs de Via Belgica

oktober – november 2010 en januari – april 2011

Versierde Terra Sigillata kom van het type Dragendorff 37.

MAASTRICHT – Archeologische onderzoek langs de Grote Staat, een van de belangrijkste straten van Maastricht, heeft aangetoond dat de Grote Staat (die exact het tracĂ© van de Romeinse Via Belgica volgt) een rijke bewoningsgeschiedenis kent.

Archeologische sporen duiden op bewoning in de Vroeg Romeinse Tijd, de Midden tot Laat Romeinse Tijd, de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Bewoning langs de Via Belgica bracht een bovengemiddelde status met zich mee, blijkt uit de rijke vondsten die in het oude centrum van Maastricht werden aangetroffen. Lees het volledige artikel.


Ga verder naar pagina 1235