Bijzondere projecten

Bijzondere projecten

Funderingen en begravingen van de oudste parochiekerk ten zuiden van de Schelde

februari – maart 2010

Het vrijleggen van twee skeletten.

MIDDELBURG – Tijdens archeologische onderzoek op de Markt werden funderingen aangetroffen van de Westmonsterkerk, die daar tot circa 1575 heeft gestaan. Het betrof funderingen die behoorden tot de bakstenen bouwfasen van de kerk, zijnde een Romaanse en een Gotische fase. Er werden tevens begravingen van 40 individuen aangetroffen. Lees het volledige artikel.

De glasvondst van Roermond

december 2009

Een gebrandschilderd kaliber uit de 16de eeuw

ROERMOND – Tijdens een opgraving in het centrum van Roermond is in 2009 de grootste en meest diverse glasvondst aangetroffen die ooit in Nederland en BelgiĆ« is gedaan. Het betrof een vondst van ruim 1200 kilogram glas, dat aan het einde van de 16de eeuw in een kelder was opgeslagen door een glasmaker. Het betrof vensterglas, waaronder ook gebrandschilderd en glazeniersafval. Het glas dateert uit de 12de – 16de eeuw. Lees het volledige artikel.

Leven en werken in het kartuizerklooster

september 2006 – februari 2007

2 monnikscellen delen 1 beerput in het Kartuizerklooster.

ROERMOND – Tijdens een opgraving werden 7 kloostercellen en het westelijke deel van de voormalige kloostertuin van het Kartuizerklooster aan de Bethlehem- en Voogdijstraat te Roermond blootgelegd. Het onderzoek heeft kennis opgeleverd over de opkomst en de uitbreiding van het Kartuizerklooster en het leven van de monniken. Tevens werden resten van stedelijke bebouwing aan de Bethlehem- en Voogdijstraat uit de periode van circa 1200 – 1374 opgegraven. Lees het volledige artikel.

De vroegste bewoning van de Hoeksche Waard

december 1997 – januari 1998; december 2001 en juli 2002

Aardewerkfragment van de Late Klokbekercultuur.

PUTTERSHOEK – Tijdens een in 1997 uitgevoerd boor- en sonderingonderzoek in Puttershoek werden door SOB Research resten van de vroegste tot nu toe ontdekte bewoning in de Hoeksche Waard aangetroffen. Het betrof bewoningssporen van de Klokbekercultuur op de Putterhoekse Stroomrug en aanwijzingen voor vroegere bewoning . Lees het volledige artikel.


Ga verder naar pagina 1234