Archief van
Categorie: Bijzondere projecten

Bewoning langs de Via Belgica

Bewoning langs de Via Belgica

SOB Research voerde tussen 18 oktober 2010 – 28 april 2011 een archeologische opgraving/ begeleiding uit langs de Grote Staat 37-43 en Sporenstraat 1-3 te Maastricht. Het archeologisch onderzoek werd gecombineerd met bouwhistorisch onderzoek, dat met name was gericht op de kelders onder de panden aan de Grote Staat. Het plangebied maakt deel uit van de historische kern van Maastricht, ten zuiden van de Grote Staat, voorheen Sint Jorisstraat genoemd, door alle perioden heen één van belangrijkste straten te Maastricht….

Lees Meer Lees Meer

Funderingen en begravingen van de oudste parochiekerk ten zuiden van de Schelde

Funderingen en begravingen van de oudste parochiekerk ten zuiden van de Schelde

In 2010 werd een opgraving aan de Markt te Middelburg uitgevoerd. Tijdens het onderzoek werden restanten van meerdere bouw- en herstelfasen van de Westmonsterkerk en het bijbehorende kerkhof aangetroffen. De kerk geldt als de eerste parochiekerk van Zeeland ten westen van de Schelde. De Westmonsterkerk Voorafgaand aan het onderzoek werd ervan uitgegaan dat de Westmonsterkerk halverwege de 10de eeuw is gesticht. Deze stichtingsdatum ligt in lijn met de massale bouw van kerken nadat het gevaar voor de Noormannen-invallen was geweken…

Lees Meer Lees Meer

De Glasvondst van Roermond

De Glasvondst van Roermond

In december 2009 is bij een door SOB Research uitgevoerde Archeologische Opgraving in Roermond de grootste en meest diverse glasvondst aangetroffen die ooit in Nederland en België is gedaan. De archeologische opgraving werd uitgevoerd ter plaatse van Plangebied Quartier Damianus, in het oostelijke deel van de oude binnenstad van Roermond. In totaal werd ruim 1200 kilogram glas, voornamelijk vensterglas, aangetroffen (circa 400.000 glasfragmenten). De glasfragmenten dateren uit het einde van de 12de t/m de 16de eeuw en behoren tot de…

Lees Meer Lees Meer

Leven en werken in het Kartuizerklooster

Leven en werken in het Kartuizerklooster

In 2006 werd een archeologische opgraving uitgevoerd in het westelijke deel van de voormalige kloostertuin van het Kartuizerklooster aan de Bethlehem- en Voogdijstraat te Roermond. Het onderzoek geeft kennis over de opkomst en uitbreiding van het Kartuizerklooster en het leven van de monikken; en over de middeleeuwse bewoning aan de Bethlehem- en Voogdijstraat. Kartuizerklooster Volgens de archieven werd het Kartuizerklooster in 1376 gesticht. Tijdens het archeologisch onderzoek werd slechts een klein deel van het kloostercomplex opgegraven, zijnde het westelijke deel…

Lees Meer Lees Meer

De vroegste bewoning van de Hoeksche Waard

De vroegste bewoning van de Hoeksche Waard

Bij een in 1997 door SOB Research uitgevoerd boor- en sonderingonderzoek werd de Puttershoekse Stroomrug ontdekt en werden op deze stroomrug resten van prehistorische bewoning aangetroffen. Deze vondst betreft de oudste tot nu toe bekende nederzetting in de Hoeksche Waard. De Putterhoekse Stroomrug vormde lange tijd een hoger gelegen rug in het landschap waarbinnen de restgeul van een rivier liep, een uitstekende vestigingsbasis voor prehistorische bewoners. Tijdens het veldonderzoek bleek dit inderdaad het geval. Er werd vondstmateriaal aangetroffen van de…

Lees Meer Lees Meer