Bijzondere vondst van gebrandschilderd glas

Bijzondere vondst van gebrandschilderd glas

gebrandschilderd glas
Een kaliber uit de 16de eeuw met een voorstelling van een taveerne uit de glasvondst van Roermond (2009)

Tijdens een Archeologische Opgraving in Roermond trof SOB Research een bijzonder grote vondst van gebrandschilderd glas aan. Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd ter plaatse van Plangebied Quartier Damianus, in het oostelijke deel van de oude binnenstad van Roermond.

gebrandschilderd glas
Een kaliber uit de 16de eeuw met een voorstelling van een publieke bijeenkomst uit de glasvondst van Roermond (2009)

De vondst bestond uit ruim 1200 kg glas, onbeschilderd dan wel gebrandschilderd vensterglas (circa 400.000 fragmenten). De fragmenten dateren uit het einde van de 12de t/m de 16de eeuw. Naast het vensterglas werd ook afval van een glazenier aangetroffen uit het einde van de 16de eeuw. De glascollectie is van belang in zowel archeologisch en kunsthistorisch opzicht omdat het een bijzonder en uniek inkijkje geeft in de belevingswereld van mensen uit die tijd.

Het gebrandschilderd glas is gefotografeerd en in zijn geheel beschikbaar gesteld voor wetenschap en publiek. Zie de collectie en de rapporten van de opgraving.

Tussen 7 juni 2019 – 16 februari 2020 hadden twee tentoonstellingen plaats in Roermond. ‘Een schat aan Scherven’ over de hier genoemde archeologische glasvondst uit 2009. En de expositie ‘Atelier Frans Nicolas’ over een tweede glasvondst die we bij een onderzoek in 2014 aantroffen van 19de-eeuws vensterglas uit het atelier van Nicolas.

In het nieuws

Reacties zijn gesloten.