Het Groot Hoornwerk van ‘Grolle’

Het Groot Hoornwerk van ‘Grolle’

Groenlo is bekend als vestingstad van het Beleg van Groenlo (1627). Deze gebeurtenis wordt als terugkerend evenement nagespeeld tijdens de ‘Slag om Grolle’ door honderden re-enactors. Een bijzonder element tijdens dit beleg was de circumvallatielinie, gelegen even buiten het toenmalige Groenlo.

Gracht van het ‘Groot Hoornwerk’.

De linie met greppels, wallen en verschillende forten die op enige afstand van elkaar lagen was al lange tijd bovengronds niet meer zichtbaar, maar in de bodem zijn hiervan nog zeker resten aanwezig. Een uitbreiding van het Bedrijvenpark Laarberg was gepland ter hoogte van het Groot Hoornwerk. Bij het inrichtingsplan werd dan ook rekening gehouden met dit voormalige verdedigingswerk en werd dit ingepast en teruggebracht binnen het bedrijventerrein.

Pootafdrukken in een depressie nabij het ‘Groot Hoornwerk’.

Om de exacte locatie en vorm van het hoornwerk te kunnen bepalen werd eerst een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Ook werd rondom het hoornwerk een waterbuffer uitgegraven, waardoor dit terrein onderzocht diende te worden. Hierbij werd een depressie aangetroffen met oude, bewaard gebleven lagen, waaronder karrensporen en pootafdrukken van hoefdieren. Er werden echter opvallend weinig sporen aangetroffen die een relatie hebben met het hoornwerk.

Rapport in voorbereiding.

Reageren is niet mogelijk.