Het Groot Hoornwerk van ‘Grolle’

Het Groot Hoornwerk van ‘Grolle’

Groot Hoornwerk
Gracht van het ‘Groot Hoornwerk’

Het vestingstadje Groenlo is bekend om zijn Beleg (1627). En dan met name vanwege de ‘Slag om Grolle’ waarbij honderden re-enactors dit beleg naspelen. Opvallend element binnen het Beleg vormde de circumvallatielinie. Deze linie met greppels, wallen en verschillende forten die op enige afstand van elkaar lagen was al lange tijd bovengronds niet meer zichtbaar. In de bodem zijn hiervan nog zeker resten aanwezig. Zo ook het Groot Hoornwerk.

Een uitbreiding van het Bedrijvenpark Laarberg ter plaatse van het Groot Hoornwerk gaf ons de gelegenheid om dit element te onderzoeken. Tegenwoordig zijn de contouren van het Groot Hoornwerk teruggebracht en opnieuw als onderdeel van de verdedigingslinie te herkennen.

Groot Hoornwerk
Pootafdrukken in een depressie

Eeuwenoude voorde rond Groot Hoornwerk

Om de exacte locatie en vorm van het hoornwerk te kunnen bepalen werd eerst een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Ook werd rondom het hoornwerk een waterbuffer uitgegraven, waardoor dit terrein onderzocht diende te worden. Hierbij werd aan de noordoostzijde een depressie aangetroffen met oude bodemlagen, waarin karrensporen en pootafdrukken van hoefdieren bewaard waren gebleven. Ter plaatse van deze depressie, gelegen langs de huidige Leerinkbeek, was in de voorgaande eeuwen en ook ten tijde van het Beleg van Groenlo een voorde aanwezig, waardoor een van de uitvalswegen vanuit de stad richting het noorden werd geleid.

Rondom het Groot Hoornwerk werden opvallend weinig sporen en vondsten aangetroffen die een relatie hebben met dit verdedigingswerk. Wel werden een aantal haardplaatsen aangetroffen die uit de periode van het Mesolithicum en Neolithicum dateren en enig bewijs vormen voor de tijdelijke verblijfplaatsen van jagers-verzamelaars. Door onderzoek naar botanische resten uit oude bodemniveaus langs de beek werd duidelijk dat in de voorgaande eeuwen hoofdzakelijk sprake was van een heide- en vennen landschap, zoals dit tot in de 19de eeuw nog het geval was.

Rapport in voorbereiding.

In het nieuws

Bijzonder plaatje: eeuwenoud hoornwerk te zien op modern bedrijvenpark in Groenlo; door Sjoerd van der Werf (De Gelderlander, 06-03-2020)

Reacties zijn gesloten.