Romeinse nederzetting Nieuwegein

Romeinse nederzetting Nieuwegein

Romeinse nederzetting
Dronefoto van het archeologische vlak met kuilen en greppels

Na de sloop van een deel van een bedrijventerrein aan de Edisonbaan te Nieuwegein werden sporen van een Romeinse nederzetting ontdekt. Op een groot deel van het terrein bleek het sporenniveau nog voor een groot deel bewaard te zijn gebleven onder de voormalige bedrijfspanden. Deze sporen maken deel uit van een nederzetting met een agrarisch karakter dat door meerdere generaties bewoond is geweest.

Romeinse fibula die werd aangetroffen in de restgeul

Op basis van archeologisch onderzoek in mei – juli 2021 kan worden geconcludeerd dat de nederzetting was omgeven met een greppel met daarin een poortconstructie. Daarnaast was de nederzetting gelegen langs een restgeul van de Jutphaas-stroomgordel, waarvan de randzone het volledige plangebied doorsneed. De gevonden sporen bestaan uit paalkuilen van gebouwen, afval-/mestkuilen, waterputten en greppels.

De oeverzone van de restgeul was gebruikt om huishoudelijk afval te dumpen. Om de opbouw van de restgeul in kaart te brengen, zijn er enkele profielsleuven door de geul aangelegd. Daarbij zijn grote hoeveelheden aardewerk, botmateriaal en andersoortige materialen aangetroffen, mogelijk al daterend vanaf de Late IJzertijd tot in de 2de eeuw na Chr. Onder de vondsten zijn naast het nodige fraaie Romeinse aardewerk een aantal fibulae aangetroffen, alsook diverse andere bijzondere metalen en houten voorwerpen. De restgeul zal voor het overige deel in de ondergrond bewaard blijven.

In het nieuws

Reacties zijn gesloten.