Toezicht om verstuiven archeologische monumenten tegen te gaan

Toezicht om verstuiven archeologische monumenten tegen te gaan

Toezicht op archeologische monumenten in de Meeuwenduinen

Tussen 2018 en 2020 staat SOB Research in voor het archeologisch toezicht in de Meeuwenduinen in het Natuurgebied Kop van Schouwen te Burgh-Haamstede. Deze zone is een Archeologisch Monument. In het verleden zijn hier verschillende vindplaatsen aangetroffen uit de Late Bronstijd tot en met het heden.

De Provincie Zeeland heeft ervoor gekozen om de duindynamiek opnieuw te stimuleren, dit in kader van de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie. De begroeiing is verwijderd en er zijn twee openingen in de zeereep gegraven. Dit kan tot gevolg hebben dat archeologische vindplaatsen aan de oppervlakte komen te liggen door verstuiving.

Door middel van jaarlijkse hoogtemetingen met een drone wordt een nieuwe hoogtekaart gegeneerd. Op basis van deze nieuwe kaart worden verstoven zones met een archeologische verwachting geïdentificeerd . Het is in de eerste plaats onze taak om die zones in de gaten te houden en indien nodig een gepaste vervolgstrategie te adviseren.

Lees de rapporten van 2016 en 2018.

Toezicht op archeologische monumenten in de Meeuwenduinen
Reageren is niet mogelijk.