Archief van
Auteur: Jacobine

Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

In 2014 is op het Buggenumse Veld (ten oosten Nunhem), op een hoger in het landschap liggende rug een grafveld met crematiegraven uit de eindfase van de Midden IJzertijd en het begin van de Late IJzertijd opgegraven. Het grafveld had een omvang van circa 60 x 80 meter en omvatte 58 crematiegraven. Binnen het grafveld konden 9 clusters van graven worden onderscheiden, een viertal crematies kenden een geïsoleerde ligging. De crematiegraven werden direct onder de bouwvoor aangetroffen, vanaf een diepte…

Lees Meer Lees Meer

Een kerkhof onder de Dorpsstraat

Een kerkhof onder de Dorpsstraat

In 2015 werd de dorpskern van Hummelo nieuw ingericht met onder meer een nieuw riool. Hierdoor kon een goed inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van de dorpskern in de voorbije eeuwen. Er werden sporen gevonden van oudere wegen onder de Keppelseweg. Ter plaatse van de Dorpsstraat moet in de 19de eeuw al een herinrichting van de dorpskern hebben plaatsgevonden, omdat onder de huidige weg sporen van bebouwing en van het kerkhof werden aangetroffen. Ter plaatse van het kerkhof werden…

Lees Meer Lees Meer

Een kleine terp langs de Spakenburger gracht

Een kleine terp langs de Spakenburger gracht

SOB Research voerde in 2014 een grote dorpskernopgraving uit in het centrum van Spakenburg, aan de Oude Schans/ Spuistraat. Omdat nog relatief weinig onderzoek was uitgevoerd in de oude kern van Spakenburg heeft het onderzoek in ieder geval kunnen vaststellen dat hier omstreeks 1300 al mensen woonden, wat eerder is dan tot nu werd aangenomen. Het bijzondere van de opgraving was de relatief grote oppervlakte die in één keer diende te worden onderzocht, omdat meerdere gebouwen op die locatie waren…

Lees Meer Lees Meer

Bewoning langs de Via Belgica

Bewoning langs de Via Belgica

SOB Research voerde tussen 18 oktober 2010 – 28 april 2011 een archeologische opgraving/ begeleiding uit langs de Grote Staat 37-43 en Sporenstraat 1-3 te Maastricht. Het archeologisch onderzoek werd gecombineerd met bouwhistorisch onderzoek, dat met name was gericht op de kelders onder de panden aan de Grote Staat. Het plangebied maakt deel uit van de historische kern van Maastricht, ten zuiden van de Grote Staat, voorheen Sint Jorisstraat genoemd, door alle perioden heen één van belangrijkste straten te Maastricht….

Lees Meer Lees Meer

Funderingen en begravingen van de oudste parochiekerk ten zuiden van de Schelde

Funderingen en begravingen van de oudste parochiekerk ten zuiden van de Schelde

In 2010 werd een opgraving aan de Markt te Middelburg uitgevoerd. Tijdens het onderzoek werden restanten van meerdere bouw- en herstelfasen van de Westmonsterkerk en het bijbehorende kerkhof aangetroffen. De kerk geldt als de eerste parochiekerk van Zeeland ten westen van de Schelde. De Westmonsterkerk Voorafgaand aan het onderzoek werd ervan uitgegaan dat de Westmonsterkerk halverwege de 10de eeuw is gesticht. Deze stichtingsdatum ligt in lijn met de massale bouw van kerken nadat het gevaar voor de Noormannen-invallen was geweken…

Lees Meer Lees Meer

De Glasvondst van Roermond

De Glasvondst van Roermond

In december 2009 is bij een door SOB Research uitgevoerde Archeologische Opgraving in Roermond de grootste en meest diverse glasvondst aangetroffen die ooit in Nederland en België is gedaan. De archeologische opgraving werd uitgevoerd ter plaatse van Plangebied Quartier Damianus, in het oostelijke deel van de oude binnenstad van Roermond. In totaal werd ruim 1200 kilogram glas, voornamelijk vensterglas, aangetroffen (circa 400.000 glasfragmenten). De glasfragmenten dateren uit het einde van de 12de t/m de 16de eeuw en behoren tot de…

Lees Meer Lees Meer

Leven en werken in het Kartuizerklooster

Leven en werken in het Kartuizerklooster

In 2006 werd een archeologische opgraving uitgevoerd in het westelijke deel van de voormalige kloostertuin van het Kartuizerklooster aan de Bethlehem- en Voogdijstraat te Roermond. Het onderzoek geeft kennis over de opkomst en uitbreiding van het Kartuizerklooster en het leven van de monikken; en over de middeleeuwse bewoning aan de Bethlehem- en Voogdijstraat. Kartuizerklooster Volgens de archieven werd het Kartuizerklooster in 1376 gesticht. Tijdens het archeologisch onderzoek werd slechts een klein deel van het kloostercomplex opgegraven, zijnde het westelijke deel…

Lees Meer Lees Meer

De vroegste bewoning van de Hoeksche Waard

De vroegste bewoning van de Hoeksche Waard

Bij een in 1997 door SOB Research uitgevoerd boor- en sonderingonderzoek werd de Puttershoekse Stroomrug ontdekt en werden op deze stroomrug resten van prehistorische bewoning aangetroffen. Deze vondst betreft de oudste tot nu toe bekende nederzetting in de Hoeksche Waard. De Putterhoekse Stroomrug vormde lange tijd een hoger gelegen rug in het landschap waarbinnen de restgeul van een rivier liep, een uitstekende vestigingsbasis voor prehistorische bewoners. Tijdens het veldonderzoek bleek dit inderdaad het geval. Er werd vondstmateriaal aangetroffen van de…

Lees Meer Lees Meer